Handel

Litauen

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
W SM1 1 260 10.46 -0.48 % 280 12.35 0.00 0
W SM1W 4 690 9.48 -2.64 % 0 0.00 10.00 140
W SM2 18 760 9.52 +0.07 % 5 880 10.77 10.82 1 680
W SM3 9 170 7.67 +0.87 % 0 0.00 0.00 0
M01 SM2 11 200 10.13 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM1 1 750 11.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM1W 700 9.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM2 14 000 9.98 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q01 SM2 0 - 0.00 % 36 120 10.10 0.00 0
Träpellets
W MG1 170 24.58 -4.76 % 450 22.78 26.02 850
W MG2 370 20.11 -2.04 % 320 25.82 26.97 940
Torv
W KD 0 - 0.00 % 70 8.20 10.00 70

Lettland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
W SM2 0 - 0.00 % 350 11.40 0.00 0
W SM3 0 - 0.00 % 350 10.40 0.00 0

Estland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
W SM3 1 400 12.70 0.00 % 5 250 12.70 13.10 5 950