Pēdējās izsoles rezultāti

Lietuva

Pēdējā izsole Nākamā izsole
Pirkšanas Pārdošanas
Laika posms Produkts Orders amount,
MWh
Last Price,
Eur/MWh
Price ChangeAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Šķelda
W SM1 1 260 10.46 -0.48 % 0 0.00 0.00 0
W SM1W 4 690 9.48 -2.64 % 0 0.00 0.00 0
W SM2 18 760 9.52 +0.07 % 0 0.00 10.00 3 150
W SM3 9 170 7.67 +0.87 % 0 0.00 9.50 1 050
M01 SM2 11 200 10.13 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM1 1 750 11.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM1W 700 9.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM2 14 000 9.98 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q01 SM2 0 - 0.00 % 10 920 10.00 0.00 0
Koksnes granulas
W MG1 170 24.58 -4.76 % 100 23.00 0.00 0
W MG2 370 20.11 -2.04 % 220 23.82 25.00 100

Latvija

Pēdējā izsole Nākamā izsole
Pirkšanas Pārdošanas
Laika posms Produkts Orders amount,
MWh
Last Price,
Eur/MWh
Price ChangeAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Šķelda
W SM2 0 - 0.00 % 350 11.40 0.00 0
W SM3 0 - 0.00 % 350 10.40 0.00 0

Estonia

Pēdējā izsole Nākamā izsole
Pirkšanas Pārdošanas
Laika posms Produkts Orders amount,
MWh
Last Price,
Eur/MWh
Price ChangeAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Šķelda
W SM3 1 400 12.70 0.00 % 5 250 12.70 13.10 5 950