Handel

Litauen

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 29 680 11.20 0.00 % 17 150 11.04 12.80 3 640
M07-2021 Träflis 11 200 10.37 -0.00 % 0 0.00 0.00 0
M08-2021 Träflis 1 400 10.60 0.00 % 35 000 10.56 13.80 4 200
Q04-2021 Träflis 0 - 0.00 % 255 640 12.87 21.88 110 880
WIN-2021 Träflis 0 - 0.00 % 438 480 13.23 20.90 151 200
Träpellets
SPOT Träpellets 330 22.53 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
SPOT Lignin and biomass mix 210 8.60 0.00 % 140 8.60 8.60 140

Lettland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 0 - 0.00 % 2 450 10.30 0.00 0
M07-2021 Träflis 1 750 13.30 0.00 % 0 0.00 0.00 0