Handel

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
toe
Ostatnia cena,
Eur/toe
Zmiana cenyAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Trociny
W SM1 102 120.29 +14.51 % 0 0.00 0.00 0
W SM1W 54 116.89 +3.04 % 0 0.00 0.00 0
W SM2 1 050 101.44 +0.40 % 600 110.00 110.00 60
W SM3 696 81.09 +0.23 % 0 0.00 0.00 0
M09 SM2 168 103.71 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M10 SM2 0 - 0.00 % 330 105.00 0.00 0
Q01 SM2 0 - 0.00 % 1 440 125.00 0.00 0
Q01 SM3 0 - 0.00 % 504 110.00 0.00 0
Q04 SM2 11 448 117.37 0.00 % 360 125.00 0.00 0
Q04 SM3 0 - 0.00 % 504 110.00 0.00 0
H02 SM2 8 640 114.00 0.00 % 5 184 122.33 0.00 0
H02 SM3 288 118.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Granulat drzewny
W MG1 10 250.00 0.00 % 22 266.00 0.00 0
W MG2 30 253.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 30 78.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
toe
Ostatnia cena,
Eur/toe
Zmiana cenyAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Trociny
W SM2 60 121.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0