Торговля

Литва

Last auction Next auction
Период Продукт Orders amount,
тнэ
Last Price,
Eur/тнэ
Price ChangeBuying orders ave. Price,
Eur/тнэ
Buying orders amount,
тнэ
Wood chips
W SM1 138 138.26 -1.39 % 0.00 0
W SM1W 30 129.00 -7.75 % 0.00 0
W SM2 1 812 128.90 +0.35 % 125.17 426
W SM3 1 224 114.31 -1.83 % 0.00 0
M11 SM2 504 148.29 0.00 % 125.00 120
M11 SM3 240 138.00 0.00 % 125.00 240
Q01 SM3 0 - 0.00 % 130.00 2 340
Q04 SM1W 0 - 0.00 % 185.00 132
Q04 SM3 1 320 145.00 0.00 % 0.00 0
Wood pellets
W MG1 10 385.00 0.00 % 348.15 36
W MG2 48 349.27 -0.17 % 365.00 40
M11 MG2 0 - 0.00 % 350.00 48
Q04 MG1 0 - 0.00 % 382.50 77
Q04 MG2 0 - 0.00 % 357.50 319
Lignin and biomass mix
W LBM 24 103.00 0.00 % 103.00 24

Латвия

Last auction Next auction
Период Продукт Orders amount,
тнэ
Last Price,
Eur/тнэ
Price ChangeBuying orders ave. Price,
Eur/тнэ
Buying orders amount,
тнэ
Wood chips
W SM2 30 145.00 0.00 % 0.00 0

Estonia

Last auction Next auction
Период Продукт Orders amount,
тнэ
Last Price,
Eur/тнэ
Price ChangeBuying orders ave. Price,
Eur/тнэ
Buying orders amount,
тнэ
Wood chips
W SM2 0 - 0.00 % 160.00 90
W SM3 0 - 0.00 % 150.00 90