Handel

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Okres Produkt Orders amount,
toe
Ostatnia cena,
Eur/toe
Zmiana cenyBuying orders ave. Price,
Eur/toe
Buying orders amount,
toe
Trociny
W SM1 138 133.48 +10.85 % 0.00 0
W SM1W 30 114.00 0.00 % 0.00 0
W SM2 2 028 119.77 +0.29 % 105.00 18
W SM3 486 100.47 +3.45 % 0.00 0
M04 SM1W 150 118.00 +3.39 % 0.00 0
M04 SM2 0 - 0.00 % 100.00 810
M04 SM3 150 100.00 0.00 % 86.00 1 800
M05 SM2 0 - 0.00 % 80.00 120
Q02 SM2 0 - 0.00 % 85.00 132
Q03 SM2 0 - 0.00 % 80.00 450
Q03 SM3 0 - 0.00 % 69.00 2 700
H01 SM2 0 - 0.00 % 90.00 156
H02 SM2 0 - 0.00 % 100.00 1 440
H02 SM3 0 - 0.00 % 100.00 4 320
Granulat drzewny
W MG1 49 300.08 0.00 % 0.00 0
W MG2 62 280.97 +0.35 % 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Okres Produkt Orders amount,
toe
Ostatnia cena,
Eur/toe
Zmiana cenyBuying orders ave. Price,
Eur/toe
Buying orders amount,
toe
Trociny
W SM2 120 141.50 +1.77 % 154.50 120

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Okres Produkt Orders amount,
toe
Ostatnia cena,
Eur/toe
Zmiana cenyBuying orders ave. Price,
Eur/toe
Buying orders amount,
toe
Trociny
W SM2 0 - 0.00 % 161.33 270