Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W11-2021 SM1 1 960 13.30 -0.63 % 0 0.00 0.00 0
W11-2021 SM1W 4 690 13.16 -0.15 % 0 0.00 0.00 0
W11-2021 SM2 19 880 11.73 -0.43 % 700 10.00 12.00 350
W11-2021 SM3 16 520 10.23 -0.65 % 0 0.00 0.00 0
SUM-2021 SM2 0 - 0.00 % 100 170 9.38 14.00 37 800
WIN-2021 SM2 0 - 0.00 % 63 840 7.80 0.00 0
M04-2021 SM2 12 950 10.68 0.00 % 8 400 10.40 18.00 8 400
M05-2021 SM2 0 - 0.00 % 3 360 9.95 11.00 840
Q02-2021 SM2 0 - 0.00 % 6 930 9.00 14.00 6 930
SUM-2021 SM3 0 - 0.00 % 11 340 7.50 0.00 0
M04-2021 SM3 0 - 0.00 % 14 000 9.53 0.00 0
Granulat drzewny
W11-2021 MG1 380 23.09 -21.70 % 70 23.00 0.00 0
W11-2021 MG2 350 19.16 -9.59 % 0 0.00 0.00 0
Torf opałowy
W11-2021 KD 210 12.30 +2.24 % 70 10.50 0.00 0
Lignin and biomass mix
W11-2021 LBM 350 8.60 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W11-2021 SM3 1 050 11.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0