Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 60 830 11.75 0.00 % 7 420 11.42 11.65 1 750
WIN-2021 Trociny 16 800 13.00 0.00 % 114 240 8.90 0.00 0
M05-2021 Trociny 35 000 10.37 -0.00 % 7 000 10.17 0.00 0
M06-2021 Trociny 8 960 11.58 0.00 % 16 240 9.16 0.00 0
Q03-2021 Trociny 11 200 13.60 0.00 % 26 880 9.60 0.00 0
Q04-2021 Trociny 11 550 13.80 0.00 % 32 340 9.80 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 490 20.43 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 1 750 11.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0