Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 60 830 11.75 0.00 % 39 480 11.32 13.39 16 030
WIN-2021 Trociny 16 800 13.00 0.00 % 156 240 10.30 0.00 0
M05-2021 Trociny 35 000 10.37 -0.00 % 24 080 10.38 11.57 13 160
M06-2021 Trociny 8 960 11.58 0.00 % 26 320 9.48 11.00 1 400
Q03-2021 Trociny 11 200 13.60 0.00 % 66 080 9.59 0.00 0
Q04-2021 Trociny 11 550 13.80 0.00 % 47 740 10.73 14.00 16 170
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 490 20.43 0.00 % 120 23.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 0 - 0.00 % 140 9.25 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 1 750 11.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0