Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 83 790 11.70 0.00 % 4 900 10.36 0.00 0
WIN-2021 Trociny 0 - 0.00 % 114 240 8.90 0.00 0
M05-2021 Trociny 1 120 11.58 0.00 % 23 800 9.34 11.15 2 800
M06-2021 Trociny 840 11.60 0.00 % 17 640 8.94 0.00 0
Q03-2021 Trociny 0 - 0.00 % 32 480 9.00 0.00 0
Q04-2021 Trociny 0 - 0.00 % 13 860 8.60 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 460 23.42 +0.00 % 0 0.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 10.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 2 100 10.95 0.00 % 0 0.00 0.00 0