Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 74 410 22.16 +1.22 % 840 25.75 29.75 1 120
M01-2024 Trociny 49 000 22.31 +0.27 % 560 23.00 25.00 2 800
M02-2024 Trociny 23 800 22.04 0.00 % 1 050 22.00 0.00 0
Q01-2024 Trociny 9 100 21.95 -2.51 % 1 820 21.00 0.00 0
Q02-2024 Trociny 3 850 21.40 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 2 810 44.61 +3.07 % 350 52.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
SPOT Lignin and biomass mix 350 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 3 150 24.39 -2.50 % 0 0.00 0.00 0
Q02-2024 Trociny 0 - 0.00 % 5 390 24.00 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 32 550 20.29 +12.57 % 0 0.00 0.00 0

Poland

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 910 25.74 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M01-2024 Trociny 1 120 25.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M02-2024 Trociny 1 050 25.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0