Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 83 790 11.70 0.00 % 12 390 11.29 12.65 3 710
WIN-2021 Trociny 0 - 0.00 % 156 240 10.07 0.00 0
M05-2021 Trociny 1 120 11.58 0.00 % 30 800 10.05 12.07 10 360
M06-2021 Trociny 840 11.60 0.00 % 24 640 9.54 12.60 9 520
Q03-2021 Trociny 0 - 0.00 % 57 120 9.64 0.00 0
Q04-2021 Trociny 0 - 0.00 % 25 410 9.73 13.00 11 550
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 460 23.42 +0.00 % 290 24.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 10.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 2 100 10.95 0.00 % 0 0.00 0.00 0