Tirdzniecība

Lietuva

Pēdējā izsole Nākamā izsole
Pirkšanas Pārdošanas
Laika posms Produkts Orders amount,
toe
Last Price,
Eur/toe
Price ChangeAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Šķelda
W SM1 138 120.78 +4.03 % 30 130.00 0.00 0
W SM1W 30 107.80 -0.65 % 0 0.00 0.00 0
W SM2 1 050 104.06 -2.22 % 198 105.45 112.00 30
W SM3 1 662 97.82 +0.47 % 60 95.00 0.00 0
M08 SM2 120 100.00 0.00 % 744 92.50 0.00 0
M09 SM2 528 108.18 0.00 % 48 111.00 0.00 0
Q01 SM1 432 129.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q01 SM2 0 - 0.00 % 1 080 135.00 0.00 0
Q04 SM2 7 848 126.06 0.00 % 1 296 115.00 0.00 0
H02 SM1 288 138.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
H02 SM1W 720 136.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
H02 SM2 9 648 122.60 0.00 % 5 472 120.67 125.00 720
H02 SM3 432 125.00 0.00 % 1 440 115.00 0.00 0
Koksnes granulas
W MG1 0 - 0.00 % 10 250.00 0.00 0
W MG2 20 216.00 -0.15 % 0 0.00 0.00 0
Kūdra
W KD 6 90.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 18 78.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Latvija

Pēdējā izsole Nākamā izsole
Pirkšanas Pārdošanas
Laika posms Produkts Orders amount,
toe
Last Price,
Eur/toe
Price ChangeAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Šķelda
W SM2 54 121.00 0.00 % 60 121.00 0.00 0