Biokuro tiekimo kainos

Vidutinė biokuro biržos kaina skelbiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Energijos ar kuro pirkimų taisyklės) 21.1.3 punkto reikalavimus – t.y. sudaryti sąlygas biokuro rinkos dalyviams prieš įsigyjant biokurą kitais būdais palyginti laimėjusio pasiūlymo kainą su vidutine biokuro biržos kaina.

PKS, PKA, PKŠPKSB, PKAB, PKŠBPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ


Ataskaitos parametrai
Produktas
Regionas
Tiekimo laikotarpis nuo:    iki:
Rodyti šios dienos duomenis (jei tuščia - rodomi paskutiniai turimi duomenys)
Patikrinti biržos kainą