Biomass Delivery Prices

Det genomsnittliga priset för biomassa utbytet offentliggörs i enlighet med kraven i avsnitt 21.1.3 i de regler för upphandling av energi och/eller biomassa som krävs för produktion av kraft-och värmeenergi från företag som är verksamma inom energisektorn och som godkänts genom resolution nr. 277 daterad den 3 mars 2003 av Republiken Litauens regering (nedan kallad reglerna för upphandling av energi och/eller biomassa), dvs. deltagare på marknaden för biomassa måste förses med villkor för att jämföra priset på det vinnande erbjudandet med genomsnittspriset för biomassa utbytet innan man förvärvar biomassa på andra sätt.

PKS, PKA, PKŠPKSB, PKAB, PKŠBPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ


Rapportparametrar
Produkt
Regionen
Transportperiod från:    Tills:
Visa data för detta datum (om tomt aktuellt datum data visas)
Kontrollera växlings priset