Handel

Litauen

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 60 830 11.75 0.00 % 8 400 10.52 14.50 4 200
WIN-2021 Träflis 16 800 13.00 0.00 % 114 240 9.63 0.00 0
M05-2021 Träflis 35 000 10.37 -0.00 % 8 400 9.55 14.67 7 000
M06-2021 Träflis 8 960 11.58 0.00 % 17 640 8.94 0.00 0
Q03-2021 Träflis 11 200 13.60 0.00 % 43 680 9.33 0.00 0
Q04-2021 Träflis 11 550 13.80 0.00 % 32 340 10.25 0.00 0
Träpellets
SPOT Träpellets 490 20.43 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Lettland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 1 750 11.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0