Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 58 450 21.72 +1.06 % 4 690 26.50 25.00 700
M05-2023 Trociny 9 520 20.81 +12.49 % 10 920 18.50 0.00 0
Q02-2023 Trociny 0 - 0.00 % 7 700 19.00 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 1 300 47.52 +4.38 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
SPOT Lignin and biomass mix 630 20.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q02-2023 Lignin and biomass mix 2 310 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 15 260 22.72 -29.80 % 4 200 29.30 29.30 4 200
M05-2023 Trociny 0 - 0.00 % 4 200 26.65 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 3 150 20.20 0.00 % 16 100 21.50 0.00 0