Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 59 780 22.62 0.00 % 11 060 20.18 0.00 0
M11-2021 Trociny 21 000 20.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12-2021 Trociny 22 750 20.65 -14.58 % 36 400 21.11 0.00 0
Q01-2022 Trociny 135 590 20.24 0.00 % 60 060 22.78 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 1 220 29.75 0.00 % 150 28.33 0.00 0
M11-2021 Granulat drzewny 480 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12-2021 Granulat drzewny 600 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 14.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Recycled wood
SPOT Recycled wood 700 11.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Poland

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 700 22.70 0.00 % 4 200 21.24 0.00 0
M12-2021 Trociny 0 - 0.00 % 5 250 21.40 0.00 0