Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 50 120 22.40 +0.94 % 5 810 24.39 0.00 0
M07-2023 Trociny 3 080 28.64 +28.46 % 27 720 23.88 23.50 2 800
M08-2023 Trociny 3 500 29.00 0.00 % 43 050 23.21 0.00 0
Q03-2023 Trociny 0 - 0.00 % 73 500 24.50 0.00 0
Q04-2023 Trociny 60 060 31.35 +0.06 % 140 910 28.06 36.33 23 100
WIN-2023 Trociny 33 600 30.33 -9.69 % 154 560 26.79 34.75 42 000
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 420 52.24 -5.59 % 170 55.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 770 29.60 +7.09 % 3 850 24.35 31.00 7 700
M07-2023 Trociny 14 000 25.83 +14.83 % 2 800 30.90 31.00 2 800
M08-2023 Trociny 0 - 0.00 % 36 750 28.20 31.20 45 500
Q04-2023 Trociny 0 - 0.00 % 231 000 27.81 33.71 223 300

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 18 550 14.18 -18.27 % 1 750 19.00 0.00 0