Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM1 7 070 12.80 -0.23 % 140 15.00 0.00 0
W SM1W 2 800 12.06 -10.45 % 0 0.00 0.00 0
W SM2 50 470 12.14 -0.47 % 5 950 10.75 0.00 0
W SM3 7 700 9.41 -0.89 % 5 950 8.90 0.00 0
M02 SM1 6 160 12.55 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M02 SM1W 1 400 11.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M02 SM2 1 960 11.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M02 SM3 1 400 8.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M03 SM2 0 - 0.00 % 4 200 9.20 0.00 0
H01 SM2 0 - 0.00 % 1 890 9.00 0.00 0
H02 SM2 0 - 0.00 % 63 840 6.40 0.00 0
Granulat drzewny
W MG1 1 180 23.77 -1.15 % 0 0.00 0.00 0
W MG2 820 20.54 +1.51 % 0 0.00 0.00 0
W MG3 300 19.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Torf opałowy
W KD 140 10.15 -0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 560 8.60 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM2 1 750 11.60 -0.43 % 2 100 12.00 0.00 0
W SM3 1 400 11.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0