Handel

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM1 3 640 9.82 -0.10 % 1 190 10.14 9.20 700
W SM1W 1 050 9.97 +0.03 % 70 11.00 0.00 0
W SM2 21 840 9.13 -0.33 % 1 750 10.43 0.00 0
W SM3 19 740 7.62 +3.15 % 0 0.00 0.00 0
M10 SM2 3 150 10.30 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M11 SM2 17 640 9.63 -12.15 % 2 520 9.20 10.00 2 520
Q01 SM2 42 000 10.85 0.00 % 46 200 10.30 11.00 18 480
Q01 SM3 16 800 9.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
H02 SM1 25 121 11.17 0.00 % 0 0.00 0.00 0
H02 SM2 67 200 10.94 0.00 % 18 480 10.90 0.00 0
Granulat drzewny
W MG1 330 21.54 -0.86 % 150 26.50 0.00 0
W MG2 220 19.00 -0.33 % 20 25.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 560 6.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM2 1 050 10.60 +5.66 % 8 050 10.95 0.00 0