Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 38 080 13.80 0.00 % 1 400 13.00 0.00 0
M09-2021 Trociny 36 400 14.36 0.00 % 9 450 13.53 0.00 0
M10-2021 Trociny 0 - 0.00 % 8 960 14.27 0.00 0
Q04-2021 Trociny 34 650 18.50 0.00 % 247 940 14.55 22.35 34 650
Q01-2022 Trociny 0 - 0.00 % 11 830 12.27 0.00 0
WIN-2021 Trociny 15 120 17.79 0.00 % 179 760 14.47 20.27 42 000
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 320 26.47 0.00 % 110 25.00 0.00 0
WIN-2021 Granulat drzewny 0 - 0.00 % 240 23.00 0.00 0