Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 60 340 25.20 +6.47 % 7 140 25.08 0.00 0
M01-2022 Trociny 61 320 25.37 +5.48 % 14 560 23.29 0.00 0
M02-2022 Trociny 8 400 25.17 -7.67 % 44 800 21.27 26.00 1 400
Q01-2022 Trociny 0 - 0.00 % 42 770 22.50 0.00 0
Q02-2022 Trociny 0 - 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 1 810 37.37 +10.33 % 100 40.00 0.00 0
M02-2022 Granulat drzewny 0 - 0.00 % 200 29.30 0.00 0
Q02-2022 Granulat drzewny 0 - 0.00 % 550 27.60 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 14.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 5 100 19.60 +3.57 % 0 0.00 25.00 490