Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W11-2021 SM1 1 960 13.30 -0.63 % 280 13.00 0.00 0
W11-2021 SM1W 4 690 13.16 -0.15 % 350 11.50 0.00 0
W11-2021 SM2 19 880 11.73 -0.43 % 9 380 11.53 16.56 8 120
W11-2021 SM3 16 520 10.23 -0.65 % 1 400 10.75 13.00 350
SUM-2021 SM1 0 - 0.00 % 3 780 10.70 12.00 3 780
SUM-2021 SM2 0 - 0.00 % 128 520 9.53 14.00 37 800
WIN-2021 SM2 0 - 0.00 % 63 840 7.80 0.00 0
M04-2021 SM2 12 950 10.68 0.00 % 23 100 10.34 14.79 22 050
M05-2021 SM2 0 - 0.00 % 3 360 9.95 15.50 1 680
Q02-2021 SM2 0 - 0.00 % 6 930 9.00 14.00 6 930
SUM-2021 SM3 0 - 0.00 % 11 340 7.50 0.00 0
M04-2021 SM3 0 - 0.00 % 24 500 9.52 10.80 15 750
Granulat drzewny
W11-2021 MG1 380 23.09 -21.70 % 110 26.00 0.00 0
W11-2021 MG2 350 19.16 -9.59 % 0 0.00 0.00 0
Torf opałowy
W11-2021 KD 210 12.30 +2.24 % 70 10.50 0.00 0
Lignin and biomass mix
W11-2021 LBM 350 8.60 0.00 % 420 8.60 8.60 420

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W11-2021 SM1W 0 - 0.00 % 350 12.80 0.00 0
W11-2021 SM2 0 - 0.00 % 1 050 12.93 0.00 0
W11-2021 SM3 1 050 11.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W11-2021 SM3 0 - 0.00 % 8 400 14.00 15.62 4 550