Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 42 000 22.32 +0.40 % 910 22.33 26.00 140
M07-2023 Trociny 31 920 23.47 -22.03 % 6 160 23.33 0.00 0
M08-2023 Trociny 1 750 29.00 0.00 % 40 250 21.50 0.00 0
Q03-2023 Trociny 0 - 0.00 % 64 050 23.75 35.00 15 750
Q04-2023 Trociny 97 020 29.62 -5.84 % 72 380 27.64 0.00 0
WIN-2023 Trociny 42 000 30.88 +1.78 % 75 600 26.75 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 760 58.94 +18.92 % 70 45.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 7 280 28.05 -5.53 % 2 800 30.90 32.00 700
M07-2023 Trociny 0 - 0.00 % 2 800 30.90 32.00 5 600
M08-2023 Trociny 7 000 27.10 0.00 % 24 500 29.00 31.00 19 250
Q04-2023 Trociny 204 050 29.93 0.00 % 30 800 29.43 31.50 23 100

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 1 750 13.10 -8.24 % 0 0.00 0.00 0