Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 55 510 35.70 -0.73 % 0 0.00 38.70 350
M01-2023 Trociny 29 680 32.66 -16.99 % 2 800 25.00 0.00 0
M02-2023 Trociny 2 800 35.00 -8.46 % 1 400 35.00 0.00 0
Q01-2023 Trociny 13 650 31.67 -14.30 % 4 550 32.00 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 1 800 78.53 +3.45 % 120 80.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 26.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
SPOT Lignin and biomass mix 630 29.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 16 870 42.08 +4.28 % 1 960 40.67 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 4 900 34.36 -1.86 % 0 0.00 0.00 0