Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 35 840 20.16 +1.44 % 13 300 19.50 26.67 17 500
M10-2023 Trociny 21 560 20.98 -1.05 % 0 0.00 0.00 0
M11-2023 Trociny 9 100 21.62 -5.87 % 3 500 23.50 0.00 0
Q04-2023 Trociny 19 250 24.72 +0.53 % 0 0.00 0.00 0
Q01-2024 Trociny 0 - 0.00 % 2 730 24.50 0.00 0
WIN-2023 Trociny 0 - 0.00 % 3 360 28.00 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 540 42.87 -4.18 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 5 740 22.06 -6.66 % 0 0.00 0.00 0
Q01-2024 Trociny 9 100 27.95 +3.47 % 0 0.00 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 40 64.90 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 46 550 21.39 +1.54 % 0 0.00 0.00 0
M10-2023 Trociny 4 200 19.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Poland

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Contracts amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
M11-2023 Trociny 1 050 28.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0