Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 72 100 26.91 -1.75 % 5 250 26.85 32.00 1 400
M02-2022 Trociny 37 240 26.64 -5.29 % 0 0.00 0.00 0
M03-2022 Trociny 61 250 24.60 +3.66 % 28 000 23.53 26.00 1 750
Q02-2022 Trociny 0 - 0.00 % 16 170 13.03 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 3 520 45.22 -11.10 % 110 40.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 210 20.40 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
SPOT Lignin and biomass mix 630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 3 150 26.00 -13.46 % 3 150 28.00 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 1 050 19.90 0.00 % 5 250 18.50 0.00 0