Średnia cena biopaliwa na giełdzie jest publikowana realizując wymagania punktu 21.1.3 Przepisów kupna energii lub paliwa przez przedsiębiorstwa działające w zakresie energetyki, które jest niezbędne przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła, zatwierdzonych Rozporządzeniem Rządu Republiki Litewskiej Nr 277 z dn. 3 marca 2003 r. (dalej – Przepisy kupna energii lub paliwa) – tzn. stworzyć warunki uczestnikom rynku biopaliwa przed nabyciem biopaliwa w inny sposób porównać cenę oferowaną przez zwycięzcę ze średnią ceną biopaliwa na giełdzie.

Savaitinė kaina         

Parametry sprawozdania:
Produkt
Okres świadczenia
Sprawdzić cenę na giełdzie