Biomass Delivery Prices

Vidējā cena biomasas biržā tiek publicēta saskaņā ar 21.1.3. Punkta prasībām Enerģijas un / vai biomasas ieguvei, kas nepieciešama enerģijas un siltumenerģijas ražošanai uzņēmumiem, kas darbojas enerģētikas nozarē, kas apstiprināti ar Lēmumu Nr. Lietuvas Republikas valdības 2003. gada 3. marta (turpmāk - Enerģijas un / vai biomasas iepirkuma noteikumi), ti, biomasas tirgus dalībniekiem ir jānodrošina nosacījumi, lai salīdzinātu uzvarētā piedāvājuma cenu ar vidējo cenu attiecīgajā tirgū. biomasas apmaiņa pirms biomasas iegūšanas citādā veidā.

PKS, PKA, PKŠPKSB, PKAB, PKŠBPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ


Pārskata iestātījumi
Produkts
Reģions
Piegādes laika posms no:    Līdz:
Rādīt šīs dienas datus (ja tukšs - tiek rādīti šī brīža datuma dati)
Pārbaudīt biržas cenu