Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės

Pasirinkite šilumos tiekimo sistemą ir mėnesį
Heat Supply System Month
Search
Auction Data
Auction No AUC000006
Company NameKlaipėdos energija AB
Heat Supply SystemKlaipėdos m. šilumos tiekimo sistema
Auction StatusPaskelbti prognozuojami supirkti šilumos kiekiai
Supply Month 2018-06
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2.24 ct/kWh
Predicted Heat demand 23 807 MWh
Reikšmingos aplinkybės, galinčios
turėti įtakos šilumos aukciono
dalyvių teikiamiems pavedimams
parduoti šilumą
1. Planiniai šilumos tinklų hidrauliniai bandymai pietinėje miesto dalyje (į pietus nuo Kauno g.) numatyti 2018 m. birželio 4 – 7 dienomis.
2. Dėl numatyto planinio remonto UAB „Fortum Klaipėda“ nedirbs 2018 m. birželio 1 – 21 dienomis.
3. Dėl netolygaus šilumos vartojimo balansavimo sąnaudų mokestis birželio mėn. nebus taikomas.

Export data
Galutiniai šilumos aukciono rezultatai
Nr.Heating PlantHeating Plant TypeOffered Price, ct/kWhSiūlomas kiekis, MWhFaktinis kiekis, MWhPožymisPagrindimasSuperkamas kiekis
1AB „Klaipėdos baldai“
AB „Klaipėdos baldai“ katilinė
NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų
0.691 0641 260.611 064 MWh
2AB "Klaipėdos mediena"
AB "Klaipėdos mediena" katilinė
NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų
0.842 8803 219.472 880 MWh
3UAB "Miesto energija"
Atliekinė šiluma
NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Atliekinė šiluma – iš pramonės įmonių
0.891 8501 307.421 850 MWh
4UAB "Home group"
UAB "Home group" katilinė
NNŠG - Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų
0.99120251.17120 MWh
5UAB "Fortum Klaipėda"
UAB "Fortum Klaipėda" kogeneracinė jėgainė
RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas
1.1011 2384 936.25
8 535 MWh
6AB "Klaipėdos enegija"
Klaipėdos RK biokuro katilai Nr. 5, 6 ir DKE Nr. 1
CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonė
Šiluma pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų
1.8811 2326 428.60
4 752 MWh
7UAB "Pramonės energija"
UAB "Pramonės energija" biokuro elektrinė
RNŠG - Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas
Didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantis atliekas
2.2312 9603 614.06
4 154 MWh
23 355 MWh