Reikšminga informacija

Filtravimas
Įmonė Įvykio tipas
Publikavimo data nuo Publikavimo data iki
Įvykio data nuo Įvykio data iki
 
Išvalyti filtrą
Ieškoti

Rodoma 25 iš 331.

;
1 2 3 14
 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-11-23 08:17:32

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-30 iki 2020-12-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais 2020m. 49 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal galiojančią H02 sutartį SUT 052036.

 • BALTPOOL UAB
  2020-11-20 13:32:24

  OPERATORIAUS PRANEŠIMAI

  Informuojame, kad Operatoriui gavus informacijos iš biokuro pirkėjo ir Radiacinės saugos centrui patikrinus UAB „Gretvitos kompostas“ biokuro aikštelėje, Elektrinės g. 22, Elektrėnai (toliau – Prekybos aikštelė), sandėliuojamą biokurą, nustatytas ne homogeniškas atskirų biokuro mėginių užterštumas 137Cs radionuklidu, kuris nežymiai viršija 30 Bq/kg ribą. Atsižvelgiant į Radiacinės saugos centro rekomendacijas Operatorius įpareigojo UAB „Gretvitos kompostas“
  tiekiant biokurą biržos dalyviams iš Prekybos aikštelės, pateikti radiologinio tyrimo dokumentus kiekvienai biokuro siuntai, t. y. autotransporto krovimo metu pardavėjo sąnaudomis privalo būti paimamas biokuro ėminys biokuro užterštumui 137Cs radionuklidu nustatyti, o tokio tyrimo rezultatai - pateikiami pirkėjui biokuro pristatymo metu.
  Toks Operatoriaus Įpareigojimas UAB „Gretvitos kompostas“ taikomas iki bendrovė pateiks Operatoriui įrodymus, kad Prekybos aikštelė yra išvalyta, o joje esantis biokuras yra išgabentas ar panaudotas kitais tikslais.

 • Panevėžio energija AB
  2020-11-20 11:34:02

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-23 iki 2020-11-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Šiaulių energija AB
  2020-11-20 08:49:31

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-23 iki 2020-11-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 48 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-11-16 10:13:32

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-23 iki 2020-11-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais 2020 m. 48 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal galiojančią H02 sutartį SUT 052036

 • Alytaus šilumos tinklai UAB
  2020-11-16 10:04:07

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įrenginio instaliuota galia: 25 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  40% mažinamas 47 savaitės turimą pristatyti biokuro kiekį pagal sudarytus sandorius (vietoj 5 maš/sav pristatyti 3; vietoj 10 - 6 maš/sav)

 • Panevėžio energija AB
  2020-11-12 14:41:39

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Panevėžio elektrinės katilinėje biokuro kiekis mažinamas 20 proc. nuo 805 MWh kiekio, kas sudaro 2 transporto priemones, kurių prašome netiekti 2020-11-18.

 • Šiaulių energija AB
  2020-11-12 14:28:21

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 47 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.

 • Panevėžio energija AB
  2020-11-12 11:21:14

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis mažinamas 20 proc. (3 transporto priemonės) kiekvienam biokuro pardavėjui.

 • Šiaulių energija AB
  2020-11-11 14:56:53

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2020m. 47 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas Q4, H02 ir VYK galiojančias sutartis.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-11-09 08:41:29

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-16 iki 2020-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W47 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiams sandoriams Sut 052036 ir Sut 054290.

 • Šiaulių energija AB
  2020-11-07 19:49:36

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-09 iki 2020-11-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 46 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.

 • Panevėžio energija AB
  2020-11-04 15:10:00

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium dėl nenumatytų aplinkybių, visiems tiekėjams, jų savaitinį biokuro kiekio (1050 MWh) tiekimą į Panevėžio RK-1 per W46, organizuoti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai, tolygiai tiekiant po apytiksliai 260 MWh į dieną. Biokuras nebus priimtas penktadienį.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-11-03 09:55:18

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-09 iki 2020-11-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W46 savaitę, turimą pristatyti biokuro kiekio galiojančiams sandoriams Sut 052036 ir Sut 054290

 • Šiaulių energija AB
  2020-10-30 12:01:55

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2020-11-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 40 procentų sumažiname per 45 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. pagal sutartį Nr. SUT054084.

 • Idex Biruliškių UAB
  2020-10-28 16:59:58

  IDEX BIRULIŠKIŲ UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Idex Biruliškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Biruliškių g. 18A, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 51.4 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2020-11-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų, sumažėjusio superkamo šilumos kiekio, kuro priėmimo apimtis mažinama iki 40 %. Jei faktinė įrenginių apkrova bus kitokia, biokuro priėmimo apimtis bus patikslinta atskiru pranešimu.

 • Idex Biruliškių UAB
  2020-10-28 14:28:26

  IDEX BIRULIŠKIŲ UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Idex Biruliškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Biruliškių g. 18A, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 51.4 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Jei faktinė įrenginių apkrova bus kitokia, biokuro priėmimo apimtis bus patikslinta atskiru pranešimu.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-10-28 09:37:45

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-10-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįpraistai šiltais orais 2020m. 44 savaičiu biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal visas galiojančias sutartis Q04 Sut 054290 ir H02 Sut 052036.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB
  2020-10-28 08:21:47

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-01 iki 2020-11-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W45 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiam sandariams Q04 Sut 054290 ir H02 Sut 052036.

 • Šiaulių energija AB
  2020-10-27 17:25:23

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2020-11-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2020m. 45 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas Q4, H02 ir VYK galiojančias sutartis.

 • Alytaus šilumos tinklai UAB
  2020-10-26 12:03:55

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais UAB "Alytaus šilumos tinklai" kogeneracinės jėgainės 2020 m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 % pagal galiojančias H02 sutartys

 • Kauno energija AB
  2020-10-23 09:20:28

  KAUNO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės (Jėgainės g. 12, Kaunas) 2020 m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų pagal galiojančią Q4 sutartį Nr. SUT054678

 • Panevėžio energija AB
  2020-10-23 08:24:06

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įrenginio instaliuota galia: 23 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-30 iki 2021-01-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:

 • Šiaulių energija AB
  2020-10-22 14:58:07

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS DĖL ORO SĄLYGŲ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis, dėl oro sąlygų pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 44 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.

 • Idex Paneriškių UAB
  2020-10-19 11:45:48

  IDEX PANERIŠKIŲ UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Idex Paneriškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Paneriškių g. 17, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 51 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-19 iki 2020-10-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:

1 2 3 14