Handel

Litauen

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 76 370 22.03 +3.54 % 28 000 20.92 0.00 0
M11-2021 Träflis 34 160 22.32 0.00 % 63 000 20.14 21.00 1 400
M12-2021 Träflis 71 050 22.13 -7.50 % 17 500 21.10 0.00 0
Q01-2022 Träflis 0 - 0.00 % 189 280 20.14 0.00 0
Träpellets
SPOT Träpellets 1 730 29.34 0.00 % 320 29.60 40.80 320
M11-2021 Träpellets 200 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Torv
SPOT Torv 0 - 0.00 % 70 13.00 0.00 0

Poland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
MWh
Senaste pris,
Eur/MWh
PrisförändringAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Träflis
SPOT Träflis 0 - 0.00 % 1 400 21.00 0.00 0
M11-2021 Träflis 0 - 0.00 % 2 800 21.00 0.00 0