Торговля

Литва

Last auction Next auction
Период Продукт Orders amount,
тнэ
Last Price,
Eur/тнэ
Price ChangeBuying orders ave. Price,
Eur/тнэ
Buying orders amount,
тнэ
Wood chips
W SM1 108 144.67 +0.32 % 140.00 12
W SM2 1 836 124.89 -0.14 % 127.80 222
W SM3 1 170 114.02 -0.71 % 0.00 0
M10 SM2 1 920 133.91 0.00 % 0.00 0
M11 SM1 0 - 0.00 % 176.00 48
M11 SM2 600 148.40 0.00 % 125.00 120
M11 SM3 360 135.00 0.00 % 125.00 240
Q01 SM1 702 156.00 0.00 % 178.00 156
Q01 SM3 0 - 0.00 % 130.00 2 340
Q04 SM3 0 - 0.00 % 145.00 1 320
H02 SM2 3 888 160.19 0.00 % 0.00 0
Wood pellets
W MG1 10 350.00 0.00 % 355.00 38
W MG2 0 - 0.00 % 350.00 50
M10 MG2 0 - 0.00 % 345.00 50
M11 MG2 0 - 0.00 % 342.50 48
Q04 MG1 0 - 0.00 % 359.00 44
Q04 MG2 0 - 0.00 % 346.00 110
Lignin and biomass mix
W LBM 30 102.40 0.00 % 100.00 24

Estonia

Last auction Next auction
Период Продукт Orders amount,
тнэ
Last Price,
Eur/тнэ
Price ChangeBuying orders ave. Price,
Eur/тнэ
Buying orders amount,
тнэ
Wood chips
W SM2 0 - 0.00 % 160.00 90
W SM3 0 - 0.00 % 150.00 90