Urgent Market Messages

Filter
Company Event
Location
Publication Date Event Date
 
Clear filter
Search

Showing 25 results of 358.

Event Company Location Fuel acceptance, % Event Date From Event Date Till Event Duration Event Publication Date
Additional information
Lost heat auction Biokuro energija UAB 10J Beržų g. Panevėžys 0 % 2021-01-01 2021-01-31 31 days 2020-12-04 18:27:01
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 15 T. Tilvyčio g., Kuršėnai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-30 2020-12-06 7 days 2020-11-27 10:25:11 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 49 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.
Lost heat auction Panevėžio energija AB Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva 60 % 2021-01-04 2021-01-31 28 days 2020-11-25 10:32:22 Biokuro savaitinio kiekio sumažinimas yra 43 proc., t. y. 210 MWh.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-11-30 2020-12-06 7 days 2020-11-23 08:17:32 Ryšium su neįprastai šiltais orais 2020m. 49 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal galiojančią H02 sutartį SUT 052036.
Operator messages Gretvitos kompostas UAB 2020-11-20 2021-03-31 132 days 2020-11-20 13:32:24 Informuojame, kad Operatoriui gavus informacijos iš biokuro pirkėjo ir Radiacinės saugos centrui patikrinus UAB „Gretvitos kompostas“ biokuro aikštelėje, Elektrinės g. 22, Elektrėnai (toliau – Prekybos aikštelė), sandėliuojamą biokurą, nustatytas ne homogeniškas atskirų biokuro mėginių užterštumas 137Cs radionuklidu, kuris nežymiai viršija 30 Bq/kg ribą. Atsižvelgiant į Radiacinės saugos centro rekomendacijas Operatorius įpareigojo UAB „Gretvitos kompostas“ tiekiant biokurą biržos dalyviams iš Prekybos aikštelės, pateikti radiologinio tyrimo dokumentus kiekvienai biokuro siuntai, t. y. autotransporto krovimo metu pardavėjo sąnaudomis privalo būti paimamas biokuro ėminys biokuro užterštumui 137Cs radionuklidu nustatyti, o tokio tyrimo rezultatai - pateikiami pirkėjui biokuro pristatymo metu. Toks Operatoriaus Įpareigojimas UAB „Gretvitos kompostas“ taikomas iki bendrovė pateiks Operatoriui įrodymus, kad Prekybos aikštelė yra išvalyta, o joje esantis biokuras yra išgabentas ar panaudotas kitais tikslais.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Panevėžio energija AB Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva 80 % 2020-11-23 2020-11-29 7 days 2020-11-20 11:34:02
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 15 T. Tilvyčio g., Kuršėnai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-23 2020-11-29 7 days 2020-11-20 08:49:31 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 48 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-11-23 2020-11-29 7 days 2020-11-16 10:13:32 Ryšium su neįprastai šiltais orais 2020 m. 48 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal galiojančią H02 sutartį SUT 052036
Įrenginių gedimas ar planinis remontas Alytaus šilumos tinklai UAB Pramonės g. 9, Alytus, Lietuva 40 % 2020-11-16 2020-11-18 3 days 2020-11-16 10:04:07 40% mažinamas 47 savaitės turimą pristatyti biokuro kiekį pagal sudarytus sandorius (vietoj 5 maš/sav pristatyti 3; vietoj 10 - 6 maš/sav)
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Panevėžio energija AB Senamiesčio g. 113, Panevėžys, Lietuva 80 % 2020-11-16 2020-11-22 7 days 2020-11-12 14:41:39 Panevėžio elektrinės katilinėje biokuro kiekis mažinamas 20 proc. nuo 805 MWh kiekio, kas sudaro 2 transporto priemones, kurių prašome netiekti 2020-11-18.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 15 T. Tilvyčio g., Kuršėnai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-16 2020-11-22 7 days 2020-11-12 14:28:21 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 47 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Panevėžio energija AB 191 Pušaloto g., Panevėžys 80 % 2020-11-16 2020-11-22 7 days 2020-11-12 11:21:14 Biokuro kiekis mažinamas 20 proc. (3 transporto priemonės) kiekvienam biokuro pardavėjui.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 10 Pramonės g., Šiauliai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-16 2020-11-22 7 days 2020-11-11 14:56:53 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2020m. 47 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas Q4, H02 ir VYK galiojančias sutartis.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-11-16 2020-11-22 7 days 2020-11-09 08:41:29 Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W47 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiams sandoriams Sut 052036 ir Sut 054290.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 15 T. Tilvyčio g., Kuršėnai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-09 2020-11-15 7 days 2020-11-07 19:49:36 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 46 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.
Other Panevėžio energija AB 2020-11-13 2020-11-13 1 days 2020-11-04 15:10:00 Ryšium dėl nenumatytų aplinkybių, visiems tiekėjams, jų savaitinį biokuro kiekio (1050 MWh) tiekimą į Panevėžio RK-1 per W46, organizuoti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai, tolygiai tiekiant po apytiksliai 260 MWh į dieną. Biokuras nebus priimtas penktadienį.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-11-09 2020-11-15 7 days 2020-11-03 09:55:18 Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W46 savaitę, turimą pristatyti biokuro kiekio galiojančiams sandoriams Sut 052036 ir Sut 054290
Įrenginių gedimas ar planinis remontas Šiaulių energija AB 15 T. Tilvyčio g., Kuršėnai, Lietuvos Respublika 60 % 2020-11-02 2020-11-08 7 days 2020-10-30 12:01:55 Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 40 procentų sumažiname per 45 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. pagal sutartį Nr. SUT054084.
Lost heat auction Idex Biruliškių UAB Biruliškių g. 18a, Kaunas, Lietuva 40 % 2020-11-02 2020-11-29 28 days 2020-10-28 16:59:58 Dėl oro sąlygų, sumažėjusio superkamo šilumos kiekio, kuro priėmimo apimtis mažinama iki 40 %. Jei faktinė įrenginių apkrova bus kitokia, biokuro priėmimo apimtis bus patikslinta atskiru pranešimu.
Lost heat auction Idex Biruliškių UAB Biruliškių g. 18a, Kaunas, Lietuva 70 % 2020-12-01 2020-12-31 31 days 2020-10-28 14:28:26 Jei faktinė įrenginių apkrova bus kitokia, biokuro priėmimo apimtis bus patikslinta atskiru pranešimu.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-10-26 2020-10-31 6 days 2020-10-28 09:37:45 Ryšium su neįpraistai šiltais orais 2020m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas 20 proc. pagal visas galiojančias sutartis Q04 Sut 054290 ir H02 Sut 052036.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šalčininkų šilumos tinklai UAB Pramonės g. 2a, Šalčininkai, Vilniaus apskritis, Lietuva 80 % 2020-11-01 2020-11-08 8 days 2020-10-28 08:21:47 Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W45 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiam sandariams Q04 Sut 054290 ir H02 Sut 052036.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Šiaulių energija AB 10 Pramonės g., Šiauliai, Lietuvos Respublika 80 % 2020-11-02 2020-11-08 7 days 2020-10-27 17:25:23 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2020m. 45 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas Q4, H02 ir VYK galiojančias sutartis.
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Alytaus šilumos tinklai UAB Pramonės g. 9, Alytus, Lietuva 80 % 2020-10-26 2020-11-01 7 days 2020-10-26 12:03:55 Ryšium su neįprastai šiltais orais UAB "Alytaus šilumos tinklai" kogeneracinės jėgainės 2020 m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 % pagal galiojančias H02 sutartys
The demand for biomass has decreased due to the weather conditions Kauno energija AB 12 Jėgainės g., Kaunas 52489, Lietuvos Respublika 80 % 2020-10-26 2020-11-01 7 days 2020-10-23 09:20:28 Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės (Jėgainės g. 12, Kaunas) 2020 m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų pagal galiojančią Q4 sutartį Nr. SUT054678