Reikšminga informacija

Filtravimas
Įmonė Įvykio tipas
Publikavimo data nuo Publikavimo data iki
Įvykio data nuo Įvykio data iki
 
Išvalyti filtrą
Ieškoti

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės (Jėgainės g. 12, Kaunas) 2020 m. 44 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų pagal galiojančią Q4 sutartį Nr. SUT054678

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įrenginio instaliuota galia: 23 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-30 iki 2021-01-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-26 iki 2020-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 2020m. 44 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 procentų. Pagal galiojančią H02 sutartį SUT054084.

 • Idex Paneriškių UAB

  IDEX PANERIŠKIŲ UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Idex Paneriškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Paneriškių g. 17, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 51 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-19 iki 2020-10-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: V. Kudirkos g. 33, 74138 Jurbarkas;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-19 iki 2020-10-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Kauno energija" Jurbarko katilinėje 2020m. 43 savaitės biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas galiojančias sutartis SUT056192 Q4 ir SUT056190 Q4

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-19 iki 2020-10-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2020m. 43 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas galiojančias H02 ir Q04 sutartis.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl Šilko katilinės (Varnių g. 48, Kaunas) šilumos gamybos įrenginių paleidimo į darbą nuo 2020-10-13, pagal sandorį Nr. SUT055582 Q4. laikotarpyje nuo 2020.10.14 iki 2020.10.18 biokuro priėmimas bus vykdomas 100 proc.apimtimi. 2020.10.06 BALTPOOL UAB tinklalapyje paskelbtą reikšmingą informaciją laikyti negaliojančia.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl Šilko katilinės (Varnių g. 48, Kaunas) šilumos gamybos įrenginių paleidimo į darbą nuo 2020-10-13, pagal sandorį Nr. SUT055582 Q4. laikotarpyje nuo 2020.10.14 iki 2020.10.18 biokuro priėmimas bus vykdomas 100 proc.apimtimi. 2020.10.06 BALTPOOL UAB tinklalapyje paskelbtą reikšmingą informaciją laikyti negaliojančia.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Koreguojamas biokuro pristatymas, atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią ( biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktas 4.4.2.). Laikotarpyje nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18 biokuro priėmimas pagal sutarčių Q04 Sut 054290 ir H02 Sut 052036, sumažiname 20 proc..

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  Koreguojama biokuro pristatymo, adresu Tilvyčio g. 15, Kuršėnai, pradžia, atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią (biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktas 4.4.2.).
  Laikotarpyje nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18 biokuro priėmimas pagal sutartį HO2 nebus vykdomas.Sutartis SUT054084.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  Atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią (4.4.2 punktas), pagal sandorį Nr. SUT054678 Q4, laikotarpyje nuo 2020.10.12 iki 2020.10.18 biokuro priėmimas bus vykdomas 50 proc.apimtimi.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  Koreguojama biokuro pristatymo, adr. Pramonės g. 10, Šiauliai, pradžia, atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią (biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktas 4.4.2.).
  Laikotarpyje nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18 biokuro priėmimas pagal sutartis HO2 ir Q4 nebus vykdomas.
  Sutartys: SUT052522; SUT052668; SUT052898; SUT052896; SUT054088; SUT054086; SUT054062; SUT054060; SUT054302; SUT056200.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Pagal sandorį Nr. SUT055580 Q4 laikotarpyje nuo 2020.10.12 iki 2020.10.18 biokuras nebus priimamas. Anksčiau planuoto laiko atlikus įrenginių planinį remontą, biokuro tiekimas bus atnaujintas.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Varnių g. 48, Kaunas 48403, Lietuva;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  Koreguojama pristatymo pradžia, atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią (4.4.2 punktas), pagal sandorį Nr. SUT055582 Q4. Laikotarpyje nuo 2020.10.12 iki 2020.10.18 biokuro priėmimas bus vykdomas 0 proc.apimtimi.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  Koreguojama pristatymo pradžia, atsižvelgiant į faktinę šildymo sezono pradžią (4.4.2 punktas). Pagal sutartis SUT052524 ir SUT052344 W42 biokuras nebus priimamas.

 • Alytaus šilumos tinklai UAB

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-04 iki 2020-10-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Planinio remonto metu biokuro tiekimas 41 savaitė nebus vykdomas

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2020-11-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro pirkimas pagal sandorius Nr. SUT054518, Nr. SUT054858, Nr. SUT055556 ir Nr. SUT055558 per kalendorines savaites Nr. 45, 46, 47, 48 nutraukiamas. Kuro tiekimas kalendorinėmis savaitėmis Nr. 45, 46, 47, 48 - 0 tne (0 MWh).

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 10 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-11-02 iki 2020-11-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2018-09-18 nuo 7:30 iki 10:00 val. bus atliekama biokuro svarstyklių Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7- ais takas 4 metrologinė patikra. Biokuras pagal sandorius SUT05523, SUT055386, SUT055380 ir SUT055618 bus nuo 10:00 iki 20:00 val.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-05 iki 2020-10-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 100 proc.
  Papildoma informacija:
  Numatomas biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas. Biokuro priėmimas ribojamas nebus. Esant nenumatytiems pasikeitimams, informacija bus atnaujinta.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena;
  Įrenginio instaliuota galia: 12.3 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-09-21 iki 2020-10-04;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Vadovaujantis Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 7.1.2. p., stabdomas biokuro tiekimas pagal 2020 m. trečiojo ketvirčio (Q3) trukmės pristatymo laikotarpio sandorius biokurą deginančio įrenginio planinio remonto laikotarpiu 2020 m. 39-40 savaitėmis (2020-09-21 – 2020-10-04). Šiuo laikotarpiu nepristatytas biokuro kiekis turės būti tolygiai pristatytas per 2020 m. 41-42 savaites.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-10-12 iki 2020-10-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro pirkimas pagal sandorius Nr. SUT054518 ir Nr. SUT054858 per kalendorines savaites Nr. 42, 43, 44 nutraukiamas. Kuro tiekimas kalendorinėmis savaitėmis Nr. 42, 43, 44 - 0 tne (0 MWh).

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-08-20 iki 2020-08-30;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl įrenginio gedimo 2020m. 35 savaitę biokuro tiekimas pagal visas galiojančias sutartis mažinamas 30%.

 • Palangos šilumos tinklai, UAB

  PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI, UAB

  UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja biokuro tiekėjus apie Bendrovėje įdiegtą automatinę biokuro svėrimo sistemą, kuria biokuro tiekėjai privalo pradėti naudotis pristatydami biokurą Bendrovei nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2020-07-17 apie 11.20 val. Inkaro katilinėje , adresu Raudondvario pl. 7asis takas 4, Kaunas, biokuro svarstyklių gedimas pašalintas

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2020-07-16 apie 14.30 val. biokuro svarstyklių gedimas Inkaro katilinėje (Raudondvario pl. 7asis takas 4). Kol bus pašalintas gedimas biokuro sverimas bus vykdomas adresu Varnių g. 48, Kaunas (Šilko katilinė). Informacija bus atnaujinta pagal faktines aplinkybes.

 • Idex Pakalniškių UAB

  IDEX PAKALNIŠKIŲ UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Idex Pakalniškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Pakalniškių g. 10, Vilnius, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-07-27 iki 2020-08-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 46 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-06-07 iki 2020-06-14;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Laikotarpio W24 sumažintas biokuro kiekis bus priimamas tik trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-05-22 iki 2020-08-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo įrangos gedimu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi.

  Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2020-08-31.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-05-22 iki 2020-05-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo įrangos gedimu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi.

  Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data bus nustatyta atlikus detalesne gedimo analize iki 2020-05-29 dienos.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.

 • Idex Pakalniškių UAB

  IDEX PAKALNIŠKIŲ UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Idex Pakalniškių UAB;
  Susijęs įrenginys: Pakalniškių g. 10, Vilnius, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: 25 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-06-29 iki 2020-08-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Nelaimėjus liepos mėn. šilumos aukciono biokuro supirkimas bus vykdomas 0% apimtimi.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Informuojame tiekėjus, kad 2020-05-27 d. E-2, esančioje adresu Elektrinės g.2, Vilnius, bus vykdoma periodinė metrologinė svarstyklių patikra. Katilinė biokurą galės priimti tik nuo 15:00 val.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-06-06 iki 2020-06-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių ir biokuro svarstyklių remontas. Biokuro priėmimas į objektą planuojamas atnaujinti nuo 06.17 d. Pasikeitus aplinkybėms informacija bus atnaujinta.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-05-18 iki 2020-05-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl biokurą naudojančių įrenginių gedimo 2020m. 21 savaitę biokuro tiekimas pagal galiojančias H01, VYK ir M05 sutartis mažinamas 30%. Biokuro tiekimas vykdomas tolygiai kiekvieną darbo dieną.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Biokuro svarstyklių gedimas Inkaro katilinėje (Raudondvario pl. 7 asis takas 4).
  Biokuro svėrimas bus vykdomas adresu Varnių g. 48, Kaunas. (Šilko katilinė)

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-04-18 iki 2020-04-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas. Kuro priėmimas į katilinę stabdomas. Dėl kuro tiekimo grafikų su tiekėjais bus suderinta individualiai.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl svarstyklių gedimo Šilko katilinėje (Varnių g. 48, Kaunas), Inkaro katilinės biokuras nukreipiamas sverti į Noreikiškių katilinę adresu Universiteto g. 1, Akademija, Kauno raj.

  Svarbią informaciją, paskebtą 2020-04-01 09:28:56 laikyti negaliojančia.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl svarstyklių gedimo Inkaro katilinėje (Raudondvario 7- asis takas- 4) biokuras bus sveriamas Šilko katilinėje adresu Varnių g. 48, Kaunas

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-25 iki 2020-03-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 90 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių stabdomi dėl gedimo. 2020m. 13 savaitę biokuro tiekimas pagal galiojančias H ir VYK sutartis mažinamas 10%. Papildomai prie 2020 03 17d. 14:50val. pranešimo.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB:

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: ;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-23 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių stabdomi dėl gedimo. 2020m. 13 savaitę biokuro tiekimas pagal galiojančias H02 ir VYK sutartis mažinamas 15%.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, UAB „Utenos šilumos tinklai“ biokuro priėmimas iki 2020-04-30 bus vykdomas tokiu laiku:
  Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 val. iki 16:30 val.
  Penktadienį nuo 8:00 val. iki 15:30 val.
  Pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:48 val.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-16 iki 2020-03-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 12 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-17 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB

  KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: ;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-16 iki 2020-03-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais, UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai ( M. Valančiaus 15B Kazlų Rūda ),
  12 savaitę biokuro poreikis mažinas 20 procentų. Pagal sutartį Nr.SUT043322.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-23 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais W13 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal galiojančių sutarčių Nr. Sut.042516 ir Sut.045072.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-16 iki 2020-03-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Šiandien (2020-03-13), netikėtai sugedo Panevėžio elektrinės įrengimai ir mažiname laikotarpio W12 biokuro tiekimą visiems tiekėjams. Biokuro priėmimo apimtis yra tik 40 proc. Detalūs biokuro tiekimo grafikai pateikti el. paštu kiekvienam tiekėjui atskirai.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-16 iki 2020-03-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais W12 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal galiojančių sutarčių Nr.Sut. 042516 ir Sut.045072.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-16 iki 2020-04-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Atsižvelgiant į aukštesnes nei vidutinės lauko oro temperatūras, vadovaudamiesi biokuro tipinių tiekimo sąlygų 4.4 punktu prašome per 2020 m. W12; W13 ir W014 savaites tiekiamo biokuro kiekius sumažinti iki 14,4 (80%) tne. per savaitę

 • Ukmergės šiluma UAB

  UKMERGĖS ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Ukmergės šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Šviesos g. 17, Ukmergė;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-04-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB

  KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: ;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ry6ium su 6iltais orais. UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai ( M. Valančiaus 15B Kazlų Rūda ),
  11 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT043322.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 11 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Savaitinį biokuro kiekį, visiems tiekėjams mažiname iki 35 proc. Biokuro tiekimo grafikas pateiktas www.baltpool tinklapyje.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Aukštaičių a. 3A, Subačius, Subačiaus seniūnija, Lietuva;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Atsižvelgus į galimai numatomą biokuro mažinimą kovo mėn. Subačiaus katilinėje, prašome per laikotarpį W11 pristatyti tik 6 tne.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Parko g. 3, Noriūnų km. 40395, Kupiškio raj.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Atsižvelgus į galimai numatomą biokuro mažinimą kovo mėn. Noriūnų katilinėje, prašome per laikotarpį W11 pristatyti tik 6 tne.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Aukštaičių a. 3A, Subačius, Subačiaus seniūnija, Lietuva;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Atsižvelgus į galimai numatomą biokuro mažinimą kovo mėn. Noriūnų katilinėje, prašome per laikotarpį W11 pristatyti tik 6 tne.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-09 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais W11 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal galiojančių sutarčių Nr. Sut 042516 ir Sut 045072.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2020-03-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 50 procentų sumažiname per 10 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB

  KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: M. Valančiaus g. 15B, Kazlų Rūda;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2020-03-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais, UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai ( M. Valančiaus 15B Kazlų Rūda ),
  10 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 pocentų. Pagal sutartį Nr. SUT043322.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įrenginio instaliuota galia: 23 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-30 iki 2020-05-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro priėmimas nebus vykdomas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 6 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-30 iki 2020-05-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2020-03-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2020-03-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais W10 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal galiojančių sutarčių Nr. Sut 042516 ir Sut 045072.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Nuo 2020-02-26 dėl katilų derinimo Kauno kogeneracinėje elektrinėje ir dėl netolygaus šilumos pateikimo į tinklą, Inkaro katilinės apkrovimas didinamas iki 80 proc.

 • Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB

  KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: M. Valančiaus g. 15B, Kazlų Rūda;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-25 iki 2020-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai (M. Valančiaus 15B Kazlų Rūda) 09 savaitę biokuro
  poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr.SUT043322

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-24 iki 2020-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 09 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Kauno koogeneracinėje jėgainėje tęsiant įrenginių derinimo darbus naudojant komunalines atliekas ir didinant pagamintos šilumos pateikimą į Kauno miesto integruotą tinklą, Inkaro katilinėje mažinamas apkrovimas 40 proc. Dėl šios priežasties 40 proc. mažinamas per 9 savaitę pristatomo biokuro kiekis visiems galiojantiems sandoriams.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-19 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių stabdomi dėl gedimo. 2020 m. 8 savaitę biokuro tiekimas pagal galiojančias H ir VYK sutartis mažinamas 20 proc.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-24 iki 2020-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W09 savaitę, turimą priatatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-24 iki 2020-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-24 iki 2020-03-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W09-W11 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tas savaites

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-24 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W09-W13 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-17 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 08 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-17 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl 12 MW vandens šildymo katilo Nr. 9 gedimo, tiekėjams sumažiname biokuro tiekimą per laikotarpį W08.
  Biokuro priėmimas pagal turimas sutartis vyks tik 70 proc. apimtimi, todėl prašome šį sumažintą biokuro kiekį tiekti tolygiai kasdien per numatytą W08 savaitę.

 • Kazlų Rūdos šilumos tinklai UAB

  KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  1. Dėl biokuro priėmimo laiko.
  Nuo 2020 vasario 13 d.Kazlų Rūdos šilumos tinklai, jei tiekiamą biokurą, priims tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos.
  2. Dėl didžiausios leidžamos transporto masės judėjimo.
  Nuo 2020 vasario 13 d.Kazlų Rūdos šilumos tinklai, jei priklausančioje tertorijoje esančioje, M. Valančiaus 15B Kazlų Rūda, riboja transporto judėjimą kurio bendra masė didesnė nei 40 tonų.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-15 iki 2020-02-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 100 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių gedimas ir gedimo šalinimas. Kuro priėmimas bus vykdomas pilna apimtimi, tačiau tiekėjus prašome planuoti 8 savaitės kuro tiekimą į objektą nuo 02.17 d. (pirmadienio) antros dienos pusės.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-17 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Sumažintas biokuro tiekimas vykdomas tolygiai kasdien.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2020-02-10 Kauno kogeneracinėje jėgainėje pradėjus derinimo (komunalinėmis atliekomis), kurių metu pradėta tiekti šiluminė energiją į Kauno miesto integruotą tinklą, nuo 2010-02-11 stabdoma Šilko katilinė (Varnių g. 48 , Kaunas) Pagal sandorius Nr. SUT045294, Nr. SUT049122, Nr. SUT049120 ir Nr. SUT045292 septintos savaitės biokuras nebus priimamas, kol galutinai nepaaiškės situacija su derinimo metu Kauno kogeneracinėje jėgainėje numatomu pagaminti šilumos kiekiu.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-17 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W08 savaitę, turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-10 iki 2020-02-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 07 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-17 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W08 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 30 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilinė dirbs minimaliu apkrovimu

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Varnių g. 48, 48403, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilinė nedirbs

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilinė nedirbs

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-10 iki 2020-02-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekio poreikis dėl laikotarpio W07 yra tik 60 proc., todėl visi tiekėjai, pagal jų turimas sutartis, turi tolygiai kasdien pristatyti sumažintą savaitinį biokuro kiekį.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-10 iki 2020-02-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W07 ir W08 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tas savaites.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-10 iki 2020-02-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W07 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-03 iki 2020-02-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 30 procentų sumažiname per 06 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-10 iki 2020-02-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W07 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-03 iki 2020-02-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W06 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įrenginio instaliuota galia: 23 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2020-03-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-27 iki 2020-02-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 30 procentų sumažiname per 05 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-27 iki 2020-02-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių stabdomi dėl gedimo. 2020m. 5 savaitę biokuro tiekimas pagal galiojančias H ir VYK sutartis mažinamas 30%.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-27 iki 2020-02-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W05 ir W06 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams .

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-27 iki 2020-02-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W05 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-20 iki 2020-01-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 04 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60.39 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-20 iki 2020-01-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių stabdomi dėl gedimo. 2020m. 4 savaitę biokuro tiekimas pagal pusmetinius (H ir VYK) sandorius mažinamas 40%.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: -13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-13 iki 2020-01-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro kuro sandėlio mechanizmas. 30 procentų sumažiname per 03 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-20 iki 2020-01-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W04 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 7, Rokiškis;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-13 iki 2020-01-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Informuojame, kad panaikinamas biokuro kiekis iš sausio 15 d. visiems tiekėjams, todėl šią dieną biokuras nebus priimtas.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-13 iki 2020-01-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W03 ir W04 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tas savaites.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-18 iki 2020-01-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su tebevykdomu katilo įrangos gedimo remontu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2020-01-31.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-13 iki 2020-01-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W03 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-06 iki 2020-01-12;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W02 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2020-01-06 iki 2020-01-12;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W02 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įrenginio instaliuota galia: 23 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2020-02-01 iki 2020-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvertinus įvykusio šilumos aukciono rezultatus 2020 m. vasario mėn., dėl pasikeitusių Pasvalio RK šilumos gamybos apimčių, sumažiname visiems tiekėjams biokuro kiekį per savaitę ~ 30 proc., pagal sutartis: Nr. SUT047552 ir Nr. SUT047554. Esant nenumatytiems pasikeitimams, gali būti, kad biokuro kiekį koreguosime.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-30 iki 2020-01-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-30 iki 2020-02-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams 2020 m. W01-W05 laikotarpyje.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Darželio g. 2, Narteikių k., Pasvalio r., Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-30 iki 2020-02-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis mažinamas galiojantiems sandoriams 2020 m. W01-W05 laikotarpyje.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 13 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-17 iki 2019-12-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo biokuro katilas. 30 procentų sumažiname per 51 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-23 iki 2019-12-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. mažinamas per W52 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams (SUT046260 ir SUT046262)

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-23 iki 2020-01-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W52-W01 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-16 iki 2019-12-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius (SUT046260 ir SUT046262) bus sumažintas 12 t.n.e. Planuojamas sumažinimas 2019-12-19.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-18 iki 2020-01-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su tebevykdomu katilo įrangos gedimo remontu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2020-01-16.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-16 iki 2020-01-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W51, W52 ir W1 savaites turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tas savaites.

 • Kretingos šilumos tinklai UAB

  KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Kretingos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Dariaus ir Girėno g. 37a, Salantai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-16 iki 2019-12-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-16 iki 2019-12-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W51 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Alytaus šilumos tinklai UAB

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įrenginio instaliuota galia: 25 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-09 iki 2019-12-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Pratiestas įrenginio remontas iki 201-12-11. Kuro padavimo įrenginio keitimas

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-09 iki 2019-12-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo BK-1 remonto darbai pratęsiami nuo 2019-12-09 iki 2019-12-16. Biokuro priėmimas į įrenginį 0 proc.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  2019-12-04 UAB „Utenos šilumos tinklai žinutėje skelbtas svarstyklių gedimas pašalintas ir biokuro priėmimas atnaujintas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-09 iki 2019-12-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena;
  Įrenginio instaliuota galia: 0 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-04 iki 2019-12-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Sugedo svarstyklės

 • Alytaus šilumos tinklai UAB

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įrenginio instaliuota galia: 25 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-04 iki 2019-12-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-09 iki 2019-12-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W50 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-18 iki 2020-01-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su tebevykdomu katilo įrangos gedimo remontu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2020-01-01.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Kauno energija AB;
  Susijęs įrenginys: Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-30 iki 2019-12-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo BK-1 gedimu - šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 50 proc. apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2019-12-09.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-02 iki 2019-12-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-12-02 iki 2019-12-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W49 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-18 iki 2019-12-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su tebevykdomu katilo įrangos gedimo remontu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2019-12-16.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Mūšos g. 16, Pasvalys, Lietuva.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-25 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Pasvalio RK yra 20 proc. sumažinamas biokuro kiekis dėl šilto klimato sąlygų. Tiekimo grafikas yra pateiktas tinklapyje www.baltpool.lt.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-25 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W48 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 7, Rokiškis;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-25 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Rokiškio RK yra 20 proc. sumažinamas biokuro kiekis dėl šilto klimato sąlygų visiems tiekėjams, ir sumažintas biokuro kiekis yra panaikinamas iš lapkričio 27 d. sutartinio savaitinio kiekio.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-18 iki 2019-11-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 47 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-18 iki 2019-11-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2019m. 47 savaitę biokuro priėmimas mažinamas iki 80 proc. pagal visas galiojančias H02 ir VYK sutartis.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Gamyklų g. 8, Marijampolės m., Marijampolės sav., LT-68108;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-14 iki 2019-11-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Trūko garo katilo Nr.7 juostinis kuro padavimo transporteris. Trūkus transporteriui avariniu būdu stojo katilas, todėl stabdomas biokuro priėmimas. Gedimas šiuo metu yra šalinamas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 7, Rokiškis;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-18 iki 2019-11-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Rokiškio RK yra 20 proc. sumažinamas biokuro kiekis dėl šilto klimato sąlygų visiems tiekėjams, ir sumažintas biokuro kiekis yra panaikinamas iš lapkričio 20 d. sutartinio savaitinio kiekio.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Vilniaus šilumos tinklai, AB 2019-11-11 11:36:12 pranešimo atnaujinimas:
  Informuojame, kad biokuro priėmimas į objektą atnaujinamas šiandien nuo 17.00 val.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-11-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro svarstyklių gedimas. Stabdomas biokuro priėmimas. Gedimas yra šalinamas. Apie atnaujintą biokuro priėmimą bus informuota papildomai.

 • Palangos šilumos tinklai, UAB

  PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI, UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Palangos šilumos tinklai, UAB;
  Susijęs įrenginys: Klaipėdos pl. 63, Palanga;
  Įrenginio instaliuota galia: 5 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-11-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl gedimo sustabdytas biokurą naudojantis įrenginys. 2019 m. 46 savaitę biokuro priėmimas pagal sandorius SUT044104 ir SUT044106 į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-18 iki 2019-11-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W47 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.4 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-11-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 46 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis 20 proc. mažinamas savaitėms: W46, W47 ir W48.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 7, Rokiškis;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-13 iki 2019-11-13;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis panaikinamas iš lapkričio 13 d. sutartinio savaitinio kiekio.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-11-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W46 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Taikos g. 7, Dimitriškių km., Zarasų raj.;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-11 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro kiekis 20 proc. mažinamas, atskirai, savaitėms: W46, W47 ir W48.

  Sumažinti biokuro tiekimo grafikai pateikiami kiekvienam tiekėjui, asmeniškai.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.4 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-04 iki 2019-11-10;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 45 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-04 iki 2019-11-10;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  20 proc. sumažiname per W45 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį.

 • Lazdijų šiluma UAB

  LAZDIJŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Lazdijų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Gėlyno g. 10, Lazdijai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-04 iki 2019-12-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl šilto šildymo šildymo sezono ir naujų katilų Lazdijų katilinėje montavimo ir derinimo darbų, sumažiname vežamo į Lazdijų katilinę, esančią adresu Gėlyno g. 10, Lazdijai, biokuro kiekį 20 proc. pagal sutartį Nr. SUT 043146

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-28 iki 2019-11-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių sustabdyti dėl gedimo. 2019m. 44 savaitę biokuro tiekimas mažinamas 40%. AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Utenos šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-28 iki 2019-11-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  W44 poreikis mažinamas 20%

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 7, Rokiškis;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-11-01 iki 2019-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl vyraujančio šilto klimato ir sumažėjus biokuro poreikiui Rokiškio ŠTR Rokiškio RK, sumažiname 20 proc. vežamo biokuro kiekį visiems tiekėjams, pagal jų turimas sutartis, per laikotarpį - W44.
  Visiems tiekėjams yra panaikinamas 2019 m. lapkričio 1 d. biokuro kiekis iš sutartinio savaitinio biokuro kiekio.

  Sumažintas biokuro kiekis turi būti tiekiamas, tik nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-28 iki 2019-11-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W44 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiam sandoriui SUT042516

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-22 iki 2019-10-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių sustabdyti dėl gedimo. 2019m. 43 savaitę biokuro tiekimas, pagal visas H02 ir VYK sutartis, mažinamas 35%. Įvertinant ankstesnį tiekimo sumažinimą bendra biokuro priėmimo apimtis 65%.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-28 iki 2019-11-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų, sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W44 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę: SUT043384 ir SUT043378.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-21 iki 2019-10-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 43 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Idex Baltic UAB

  DANPOWER BALTIC UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Danpower Baltic UAB;
  Susijęs įrenginys: Taikos pr. 104A Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-28 iki 2019-11-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-24 iki 2019-10-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais, 20 proc. mažiname biokuro tiekimą į Panevėžio RK-1 tiekėjams, laikotarpyje - 43 sav., kurie vykdo galiojančias M10, H02 ir VYK sutartis.
  Sumažinto biokuro kiekio tiekimo grafikai dėl W43 yra pateikti kiekvienam tiekėjui el. laišku.

 • Šalčininkų šilumos tinklai UAB

  ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šalčininkų šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Šalčininkų raj. Pramonės g. 2a, Šalčininkai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-21 iki 2019-10-28;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W43 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio galiojančiam sandoriui SUT042516

 • Molėtų šiluma UAB

  MOLĖTŲ ŠILUMA UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Molėtų šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: Mechanizatorių g. 7, Molėtai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-01 iki 2019-11-10;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  vadovaujantis biokuro tiekimo tipinių sąlygų 4,4 punktu prašome 20%mažinti tiekiamo biokuro kiekius

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-21 iki 2019-10-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2019m. 42 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas H02 ir VYK sutartis.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-21 iki 2019-10-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl šiltų orų, sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W43 savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį. Biokuro kiekis mažinamas visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę: SUT043384 ir SUT043378.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-14 iki 2019-10-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinės (Tilvyčio g. 15, Kuršėnai) 42 savaitę biokuro poreikis mažinamas 20 procentų. Pagal sutartį Nr. SUT042492.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-14 iki 2019-10-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės (Pramonės g. 10, Šiauliai) 2019m. 42 savaitę biokuro poreikis mažinamas iki 80 proc. pagal visas H02 sutartis.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-14 iki 2019-10-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl oro sąlygų sumažėjus biokuro poreikiui, 20 proc. sumažiname per W42 savaitę, turimo pristatyti biokuro kiekio, visiems galiojantiems sandoriams per tą savaitę:SUT043384 ir SUT043378.

 • Idex Baltic UAB

  DANPOWER BALTIC UAB: PRALAIMĖTAS ŠILUMOS SUPIRKIMO AUKCIONAS

  Įmonė: Danpower Baltic UAB;
  Susijęs įrenginys: Taikos pr. 104A Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: pralaimėtas šilumos supirkimo aukcionas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-14 iki 2019-10-27;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilinė nedirbs.

 • Akmenės energija UAB

  AKMENĖS ENERGIJA UAB

  Kadangi Akmenės rajone šildymo sezonas pradėtas 2019m. spalio mėn. 1d. reikalingas priešlaikinis kuro tiekimas pagal ketvirtinius sandorius.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Vilniaus šilumos tinklai, AB 2019-09-17 pranešimo atnaujinimas
  Informuojame, kad po planinio remonto kuro priėmimas bus atnaujintas nuo 2019-10-21 (pirmadienio).

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Informuojame, kad visi tiekėjai, turintys pusmetines žiemos sutartis (pusmečio ir/arba ketvirčio), nuo W41 savaitės vidurio, t. y. nuo 2019-10-09 turi pradėti tiekti, tolygiai padieniui, sutartinį savaitinį biokuro kiekį į Rokiškio ŠTR Rokiškio RK pagal "žiemines" pusmetines sutartis, kadangi prasideda šildymo sezonas.
  Biokuro tiekimo grafikai dėl W41 yra pateikti tiekėjams internete.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Informuojame, kad tiekėjai, turintys pusmetines žiemos sutartis, nuo W40 turi tiekti biokurą į Kupiškio ŠTR Noriūnų kat. arba Subačiaus kat. pagal "žiemines" pusmetines sutartis, kadangi prasideda šildymo sezonas.
  Biokuro tiekimo grafikai dėl W40 yra pateikti tiekėjams internete.
  Pageidaujame, kad tiekėjai pagal savo turimą sutartį, visą savaitinį biokuro kiekį, tiektų kiekvieną antradienį.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Informuojame, kad tiekėjai, turintys pusmetines arba ketvirčio žiemos sutartis, nuo W40 turi tiekti biokurą į Zarasų RK pagal "žiemines" pusmetines sutartis, kadangi prasideda šildymo sezonas.
  Biokuro tiekimo grafikai dėl W40 yra pateikti tiekėjams. Biokuro tiekimas vykdomas tolygiai.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-25 iki 2019-10-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl staiga sugedusių įrengimų Panevėžio RK-1 (katilas Nr. 6), visiems tiekėjams sumažiname biokuro tiekimo grafiką 40 proc. per laikotarpį W40.
  Stengsimės priimti 60 proc. Jūsų sutartinio savaitinio biokuro kiekio, jį pristatant tolygiai 40 savaitės darbo dienomis.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Informuojame, kad tiekėjai, turintys pusmetines žiemos sutartis, nuo W40 turi tiekti biokurą į Panevėžio RK-1 pagal "žiemines" pusmetines sutartis, kadangi prasideda šildymo sezonas.
  Biokuro tiekimo grafikai dėl W40 yra pateikti tiekėjams. Biokuro tiekimas vykdomas tolygiai.

 • Alytaus šilumos tinklai UAB

  ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Alytaus šilumos tinklai UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-23 iki 2019-09-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro tiekimas nukeliamas į 41 savaitę

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-09-18 iki 2019-12-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo įrangos gedimu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas bus vykdomas 0% apimtimi. Planuojama remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2019-12-02.

  Remonto metu nepriimto biokuro kiekiu bus proporcingai mažinamas bendras sutarties kiekis.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-10-12 iki 2019-10-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas. Dėl nenumatytų aplinkybių pasikeitus remonto datai, informacija bus atnaujinta.
  Dėl W42 biokuro kiekio pristatymo pagal galiojančius sandorius su tiekėjais bus suderinta individualiai.
  Biokuro priėmimas numatomas nuo spalio 23 d.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl vykdomų hidraulinių bandymų Inkaro katilinės (Raudondvario 7- asis takas 4), šilumos tiekimo zonoje, katilinės galia nuo 2019-08-01 8:00 val. apribota iki 8 MW. Biokuro poreikis mažinamas 60 t.n.e. ir nukeliamas į 32 savaitę.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2019-07-26 8.00 val. Inkaro katilinėje , adresu Raudondvario 7 takas, 4, Kaunas, biokuro svėrimo svarstyklių gedimas pašalintas

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2019-07-25 d. apie 12.30 val. fiksuotas biokuro svėrimo svarstyklių gedimas Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7 takas 4, Kaunas. Kol bus pašalintas gedimas , artimiausia biokuro svėrimo vieta -Šilko katilinė, adresu Varnių g. 48, Kaunas. Informacija bus atnaujinta pagal faktines aplinkybes

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2019-07-23 12.35 val. Inkaro katilinėje , adresu Raudondvario 7 takas, 4, Kaunas, biokuro svėrimo svarstyklių gedimas pašalintas.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  2019-07-23 d. apie 9.30 val. fiksuotas biokuro svėrimo svarstyklių gedimas Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7 takas 4, Kaunas. Kol bus pašalintas gedimas , artimiausia biokuro svėrimo vieta -Šilko katilinė, adresu Varnių g. 48, Kaunas. Informacija bus atnaujinta pagal faktines aplinkybes.

 • Foksita UAB

  FOKSITA UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Foksita UAB;
  Susijęs įrenginys: Chemijos g. 15B, Kaunas;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-08-01 iki 2019-08-14;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Automobilinių biokuro svarstyklių remontas. Kurą pagal 31 savaitės sandorius reikia suvežti 07-29,30,31 dienomis.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-07-09 iki 2019-07-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas. Kuro tiekimas pagal galiojančius sandorius šią savaitę ribojamas iki 40 %. Likęs nepristatytas kuro kiekis bus priimamas kitą savaitę.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Šilko katilinėje adresu Varnių g. 48, Kaunas apie 9:30 sugedo biokuro svarstyklės. Gedimas užregistruotas svarstyklių tiekėjų gedimų registre. Kol bus pašalintas gedimas, biokuras bus sveriamas Inkaro katilinėje adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas.

 • Kauno energija AB

  KAUNO ENERGIJA AB

  Dėl IX etapo 2 zonos hidraulinių bandymų ir planinių remontų bei šilumos tiekimo tinklo tarp šilumos kamerų 6T-3 ÷ 6T-5 rekonstrukcijos Kauno m. šilumos tiekimo tinkle nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. birželio 30 d. prognozuojama vidutinė Inkaro katilinės paros galia ~6-7 MW. Biokuro poreikis sudaro apie 30 proc. Likęs biokuro kiekis pagal sandorius SUT 042264 ir SUT 042258 bus priimtas per 27 ir 28 savaites, paskirstant tolygiai.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-06-13 iki 2019-06-30;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo įrangos gedimu – šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas nuo 14.06.2019 bus vykdomas 0% apimtimi.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • BALTPOOL UAB

  NERINGOS ENERGIJA, UAB

  UAB „Neringos energija“ (toliau – Pirkėjas) 2019-06-12 prašymu Nr. S-46 informuojame, kad teikiant pavedimus per biržos elektroninę prekybos sistemą (EPS) į Pirkėjo prekybos aikštelę, pardavėjas turi būti įsivertinęs Smiltynės perkėlos mokesčius į transportavimo sąnaudas.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: Šilutės pl. 26, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-06-03 iki 2019-06-13;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl užsitęsusių Klaipėdos rajoninės katilinės renovacijos darbų.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-05-13 iki 2019-06-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas. Biokuro svarstyklių remontas.
  Iki gegužės 17 d. bus priimtas visas W20 kuro kiekis.
  Dėl W21 ir W22 kuro kiekių pristatymo su tiekėjais bus suderinta individualiai.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 4 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-25 iki 2019-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokuro naudojančių įrenginių sustabdyti dėl katilo gedimo. 2019m 13 savaitę biokuro tiekimas mažinamas 50%.
  Remonto darbams užsitęsus biokuro tiekimas bus mažinamas ir toliau.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: ;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-25 iki 2019-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su atšilusiu oru, Zarasų ŠTR Zarasų RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W13 vežamo biokuro kiekį 20 procentų.
  Sumažintas biokuro kiekis (80 proc.) bus priimamas 2019 m. kovo 25-28 d. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio).

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Senamiesčio g. 113, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-16 iki 2019-03-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Sumažintas biokuro kiekis (20 %) nebus priimtas 2019-03-22 (penktadienį).

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: T.Tilvyčio g. 15, Kuršėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 4 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-18 iki 2019-03-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių sustabdyti dėl katilo gedimo. 2019m. 12 savaitę biokuro tiekimas mažinamas 20%(9,6tne).
  Remonto darbams užsitęsus biokuro tiekimas bus mažinamas ir toliau.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Panevėžio energija AB;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-18 iki 2019-03-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Rokiškio ŠTR Rokiškio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai dėl šilumos gamybos.
  Todėl įvertinus situaciją, visiems šios katilinės tiekėjams, sumažiname per W12 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 proc. pagal esamas sutartis.
  Biokuro nereikia tiekti 2019-03-20.
  Sumažintas biokuro kiekis yra panaikinamas iš savaitinio bendro kiekio.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-18 iki 2019-03-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W12 ir W13 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-11 iki 2019-03-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  30 proc. biokuro priėmimo apimtis yra taikoma tik ilgalaikėms sutartims.

  Trumpalaikės sutartys (W11) tiekia biokurą pilna apimtimis 100 proc.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Kupiškio ŠTR Noriūnų kat. sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W11 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamą sutartį.
  Prašome, panaikinti 6 tne iš savaitinio biokuro kiekio.
  Sumažintas biokuro kiekis bus priimamas kovo 12-14 d.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-04 iki 2019-03-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 90 proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis biokurą naudojančių įrenginių sustabdyti dėl gedimo. 2019m. 10 savaitę biokuro tiekimas mažinamas 10%.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: SUMAŽINTAS BIOKURO POREIKIS PAGAL TIEKIMO SĄLYGŲ 4.3 PUNKTĄ

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Įvykis: sumažintas biokuro poreikis pagal Tiekimo sąlygų 4.3 punktą
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-11 iki 2019-03-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W10 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W11 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Joniškio butų ūkis, UAB

  JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS, UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Joniškio butų ūkis, UAB;
  Susijęs įrenginys: Žemaičių 59A, Joniškis;
  Įrenginio instaliuota galia: 0 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-03-02 iki 2019-06-30;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Rokiškio ŠTR Rokiškio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai dėl šilumos gamybos. Todėl įvertinus situaciją, visiems šios katilinės tiekėjams, sumažiname per W10 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 proc. pagal esamas sutartis.
  Biokuro nereikia 2019-03-06, šis biokuro kiekis yra panaikinamas iš savaitinio bendro kiekio.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-02-25 iki 2019-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl biokuro padavimo įrangos gedimo biokuro poreikis ženkliai sumažėjo, todėl remonto laiku, biokuro priėmimas bus vykdomas 50 proc. apimtimi.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-02-23 iki 2019-03-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilas sustabdytas remonto darbams. 2019 09 savaitę biokuro tiekimas mažinamas 60%.
  Pilnai biokurą planuojame priimti nuo 2019-03-04. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Zarasų ŠTR Zarasų RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W09 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamas sutartis visiems tiekėjams.
  Prašome, kiekvieno tiekėjo panaikinti 6 tne iš savaitinio biokuro kiekio ir minėtų 6 tne netiekti 2019-03-01.

  Sumažintas biokuro kiekis bus priimamas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Rokiškio ŠTR Rokiškio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai dėl šilumos gamybos. Todėl įvertinus situaciją, visiems šios katilinės tiekėjams, sumažiname per W09 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 proc. pagal esamas sutartis.

  Biokuro nereikia 2019-02-27, šis biokuro kiekis yra panaikinamas iš savaitinio bendro kiekio.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W09 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Zarasų ŠTR Zarasų RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W08 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamas sutartis visiems tiekėjams.
  Prašome, kiekvieno tiekėjo panaikinti 6 tne iš savaitinio biokuro kiekio ir minėtų 6 tne netiekti 2019-02-22.

  Sumažintas biokuro kiekis bus priimamas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Kupiškio ŠTR Noriūnų katilinėje sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W08 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamą sutartį.
  Prašome panaikinti 6 tne.
  Vietoje 12 tne bus priimta tik 6 tne per W08.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB

  Vadovaudamiesi „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio sąlyga, sumažiname 20 proc. biokuro tiekimą per W08 savaitę nuo sandoriuose SUT037976, SUT038500 ir SUT038498 nustatyto biokuro kiekio per tą pristatymo savaitę.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Pasvalio ŠTR Pasvalio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W08 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamą sutartį.
  Prašome panaikinti 6 tne ir visai nevežti vasario 18 d. biokuro kiekio.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su atšilusiu oru, Rokiškio ŠTR Rokiškio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, sumažiname W08 savaitinį vežamo biokuro kiekį 20 procentų, pagal esamas sutartis visiems tiekėjams.
  Prašome tiekėjus panaikinti ir visai nevežti vasario 20 d. biokuro kiekio pagal turimas sutartis.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W08 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis

 • Anykščių šiluma UAB

  ANYKŠČIŲ ŠILUMA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Anykščių šiluma UAB;
  Susijęs įrenginys: K. Donelaičio g. 1, Anykščiai;
  Įrenginio instaliuota galia: 4 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-02-05 iki 2019-02-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo pakuros gedimu, įrenginio remonto laikotarpiu, biokuro priėmimas nuo 2019-02-05 iki 2019-02-15 nutraukiamas. Kuro tiekimą numatome atnaujinti po pakuros gedimo likvidavimo t. y. š. m. vasario 15 d. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W07 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: RK-2, Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-02-02 iki 2019-02-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių valymo darbai. Biokuro tiekimas 06 sav. mažinamas 60 %. Dėl likusio pristatyti kuro kiekio su tiekėjais bus derinama individualiai.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-11-26 iki 2019-03-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su tebevykdomu biokuro katilo ciklono gedimo remontu – biokuro priėmimas bus vykdomas 75% apimtimi iki 31.03.2019.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Šiaulių energija AB

  ŠIAULIŲ ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Šiaulių energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 10, Šiauliai;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2019-01-22 iki 2019-02-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius pusmetinius (H02) sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 2019m. 04 sav. - 80 proc.; 2019m. 05 sav. – 65proc.
  Papildoma informacija:
  Dalis įrenginių sustabdytas remonto darbams. Pilnai biokurą planuojame priimti nuo 2019-02-04. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W05 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W04 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Ryšium su besitęsiančiais neįprastai šiltais orais, UAB „Utenos šilumos tinklai“ sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekis, todėl, vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W03 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Utenos šilumos tinklai UAB

  UTENOS ŠILUMOS TINKLAI UAB

  Ryšium su besitęsiančiais neįprastai šiltais orais, UAB „Utenos šilumos tinklai“ sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekis, todėl, vadovaujantis „Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, 20 proc. mažinamas W02 savaitinis tiektino biokuro kiekis visiems tiekėjams pagal M, Q ir H sutartis.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-12-31 iki 2019-01-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro konvejerio gedimu – biokuro poreikio apimtys reikšmingai sumažėjo, todėl šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas nuo 31.12.2018 iki 06.01.2019 bus vykdomas 40% apimtimi.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB

  AB "Klaipėdos energija"

  Atnaujinama Klaipėdos energija AB 2018-12-17 10:27:33 pateikta žinutės informacija.
  Biokuro priėmimas atnaujinamas nuo 2018-12-20 7.00 val. 100%.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: Šilutės pl. 26, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-12-14 iki 2018-12-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilas sustabdytas remonto darbams. Pilnai biokurą planuojame priimti nuo 2018-12-21. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-12-16 iki 2018-12-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  2018 m. W 51 planuojamas biokuru kūrenamų garo katilų Nr. 6 ir Nr. 7 stabdymas, remonto darbams atlikti Panevėžio RK-1.
  Dėl šios priežasties yra sumažinamas biokuro kiekis 30 % visiems tiekėjams per W51.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: J. Janonio g. 38, Gargždai;
  Įrenginio instaliuota galia: 4 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-12-10 iki 2018-12-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Gargždų katilas sustabdytas remonto darbams. Pilnai biokurą planuojame priimti nuo 2018-12-17. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Dėl neįprastai šilto klimato, kuris nebūdingas šaltuoju laikotarpiu, esame priversti po 6 tne mažinti biokuro kiekį dėl W50 ir W52 Kupiškio ŠTR Noriūnų katilinei.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-11-26 iki 2019-01-31;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su biokuro katilo ciklono gedimu – biokuro poreikio apimtys reikšmingai sumažėjo, todėl šio įrenginio remonto laikotarpiu biokuro priėmimas nuo 03.12.2018 bus vykdomas 75% apimtimi.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: Šilutės pl. 26, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-11-22 iki 2018-11-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilas sustabdytas remonto darbams. Pilnai biokurą planuojame priimti nuo 2018-11-27. Remonto darbams užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Laikotarpiui W46 ir vėl yra prognozuojami šilti orai. Dėl šios priežasties yra planuojamas mažesnis šilumos poreikis ir tuo pačiu biokuro poreikis.
  Vadovaujantis "Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, pranešame, kad visiems biokuro tiekėjams, pagal esamas sutartis, yra mažinamas 20 proc. biokuro tiekimas į Panevėžio RK-1, t. y. lapkričio 16 d. pagal grafiką numatytas biokuro kiekis nebus priimamas.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-10-03 iki 2018-11-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  2018-10-04 dienos pranešimo apie biokuro katilo ciklono gedimą atnaujinimas.
  Planuojama biokuro katilo ciklono remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2018-11-19.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Noriūnų katilinėje sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, turime 20 proc. sumažinti W46 savaitinį biokuro kiekį.
  Per W46 prašome pristatyti tik 6 tne.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Subačiaus ir Šepetos katilinėse sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, turime sumažinti biokuro kiekį.
  Per W46 į minėtas katilines nebus priimtas biokuro kiekis.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais, Rokiškio RK sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, turime 20 proc. sumažinti W46 savaitinį biokuro kiekį visiems tiekėjams pagal jų sutartį (-is).
  2018 m. lapkričio 14 d. biokuras Rokiškio RK nebus priimtas.

 • Joniškio butų ūkis, UAB

  JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS, UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Joniškio butų ūkis, UAB;
  Susijęs įrenginys: Žemaičių 59A, Joniškis;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-11-05 iki 2018-11-13;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilo automatikos gedimas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Įvertinus vis dar vyraujančias šiltas klimatines sąlygas ir to pasekoje - kritusias šilumos gamybos apimtis, AB "Panevėžio energija" vadovaujantis "Biokuro tiekimo tipinių sąlygų" 4.3 punkto 2 papunkčio nuostatomis, visiems tiekėjams pagal jų turimas sutartis, sumažina biokuro tiekimą 20 proc., laikotarpiui W45.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su neįprastai šiltais orais spalio mėnesio pirmoje pusėje, Panevėžio RK-1 sumažėjo sunaudojamo biokuro kiekiai šilumos gamybai, todėl įvertinus situaciją, turime 20 proc. sumažinti W44 savaitinį biokuro kiekį visiems tiekėjams pagal jų sutartį (-is).
  Sumažintas biokuro kiekis yra iš lapkričio 1 d.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-10-03 iki 2018-11-11;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  2018-10-04 dienos pranešimo apie biokuro katilo ciklono gedimą atnaujinimas.

  Planuojama biokuro katilo ciklono remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2018-11-12.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su vis dar tebesitęsiančiais, neįprastai, šiltais orais ir įvertinus sumažėjusias šilumos gamybos apimtis, informuojame, kad 20 proc. mažiname biokuro poreikį kiekį dėl W44 visiems tiekėjams.

  Prašome tiekėjus,atsižvelgus į kasdieninį sutartinį kiekį pagal turimą (-as) sutartį (-is), netiekti biokuro 2018 m. lapkričio 1 d. į Rokiškio ŠTR Rokiškio RK, tai yra tos dienos kiekiu mažinamas W44 savaitinis biokuro kiekis.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB

  Vadovaujantis Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018 m. spalio 19 d. , AB “Klaipėdos energija“ informuoja, kad šildymo sezonas Klaipėdos mieste pradedamas nuo 2018 m. spalio 22 d.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Ryšium su vis dar tebesitęsiančiais, neįprastai, šiltais orais spalio mėn. ir įvertinus sumažėjusias šilumos gamybos apimtis, informuojame, kad 20 proc. mažiname biokuro poreikį kiekį dėl W43 visiems tiekėjams.

  Prašome tiekėjus,atsižvelgus į kasdieninį sutartinį kiekį pagal turimą (-as) sutartį (-is), netiekti biokuro 2018 m. spalio 24 d. į Rokiškio ŠTR Rokiškio RK.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-10-03 iki 2018-10-28;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  2018-10-04 dienos pranešimo apie biokuro katilo ciklono gedimą atnaujinimas.

  Planuojama biokuro katilo ciklono remonto darbų užbaigimo ir biokuro tiekimo atnaujinimo data - 2018-10-29.

  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Orion Global PET UAB

  ORION GLOBAL PET UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Orion Global PET UAB;
  Susijęs įrenginys: Metalo g. 16, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-10-03 iki 2018-10-14;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo ciklono gedimas. Informaciją apie biokuro priėmimą bus atnaujinta pirmadienį (2018-10-08).

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018-09-18 16:55:39 pranešimo atnaujinimas.
  Planinis remontas nukeliamas 1 (viena) savaite. Planinis remontas vyks 43-44 savaitėmis.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-10-13 iki 2018-10-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas. 42 ir 43 tiekimo savaitėmis kuras į objektą nebus priimamas.
  Dėl 42 ir 43 tiekimo savaičių kuro kiekio perkėlimo su tiekėjais derinama individualiai.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB

  Atnaujinama Litesko UAB 2018-07-23 12:13:10 pateikta žinutės informacija.
  Biokuro tiekimas atnaujinimas nuo 2018-07-26 8 val. 100%.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Gamyklų g. 8, Marijampolės m., Marijampolės sav., LT-68108;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-07-23 iki 2018-07-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilas GK-7 stabdomas dėl užfiksuoto garavimo per katilo korpusą. Įtariamas trūkęs katilo vamzdynas. Planuojamas GK-7 stabdymas nuo 2018.07.23 d. 10:10 val. iki bent 2018.07.25 d. 18:00 val.
  Biokuro priėmimas 0 procentų.
  Pasikeitus situacijai, pranešimą atnaujinsime.

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Lietuvos energijos gamyba AB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 21, Elektrėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 40 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-05-10 iki 2018-05-25;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 20 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 24 t.n.e./ sav. (4 automobiliai).
  Remonto darbams pasibaigus anksčiau apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Lietuvos energijos gamyba AB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 21, Elektrėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: 40 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-05-10 iki 2018-05-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.

  Remonto darbams pasibaigus anksčiau apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB

  Įvykis: Gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-05-08 iki 2018-05-13;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 10 proc.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB

  Pasibaigus šildymo sezonui bendrovė nuo 2018 m. balandžio 17 d. 24-00 val. Klaipėdos RK nutraukia šilumos gamybą biokuro katilais.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-05-05 iki 2018-05-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas. Dėl W19 ir W20 biokuro kiekio priėmimo į objektą su tiekėjais bus suderinta individualiai.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-03-19 iki 2018-03-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Ryšium su planiniu remontu, 40 proc. (t. y. 36 tne) yra mažinamas biokuro kiekis dėl Panevėžio RK-1. Likusį biokuro kiekį (54 tne) tiekėjai gali pristatyti W12 savaitės bėgyje, pasirinktomis dienomis, informuojant AB "Panevėžio energija" el. pranešimu, kuriomis dienomis ketina pristatyti biokurą.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB

  Informacija apie 2018-03-07 12:48:25 Litesko UAB žinutę.

  Alytaus RK biokuro priėmimas atnaujintas. Į katilinę priimamas W11 kuras. Su tiekėjais turinčiais likučių iš W10 bus susisiekta ir atskirai suderintas likučių tiekimo grafikas.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav., LT-62175;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-03-08 iki 2018-03-12;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas. Informaciją apie biokuro priėmimą bus atnaujinta pirmadienį (2018-03-12) ryte.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Vilniaus šilumos tinklai, AB 2018-03-05 08:29:41 pranešimo papildymas.
  Biokuras į E-2, Elektrinės g. 2 objektą bus priimamas nuo 2018-03-08 (ketvirtadienio).

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav., LT-62175;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-03-05 iki 2018-03-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Transporterio gedimas. Šios savaitės tiekėjus dėl biokuro priėmimo informuosime atskirai.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2018-03-03 iki 2018-03-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių gedimas. Kuro priėmimas stabdomas iki 0 %. Kuro priėmimo atnaujinimas planuojamas 2018-03-07.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: J. Janonio g. 38, Gargždai;
  Įrenginio instaliuota galia: 2 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-12-18 iki 2017-12-24;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Klaipėdos energija AB, 2017-12-01 10:00:11 pranešimo atnaujinimas.
  Dėl užsitęsusio J. Janonio g. 38, Gargždai katilinės remonto, biokuro priėmimas atidedamas iki 2017.12.24.
  Remonto darbams pasibaigus anksčiau apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 8 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-12-10 iki 2017-12-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  Panevėžio RK-1 katilinėje dėl remonto ir valymo darbų yra sustabdyti du biokuro garo katilai. Dėl šios priežasties, per W50, kiekvienam biokuro tiekėjui sumažiname biokuro tiekimą iki 30 %, t. y. prašome netiekti biokuro 2017-12-14 (vieno automobilio (6 tne)) ir 2017-12-15 (viso dienos kiekio (18 tne)), kas iš viso per abi dienas sudarys 24 tne.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Informuojame, kad į AB Vilniaus šilumos tinklai objektus, esančius Elektrinės g. 2 ir Pramonės g. 95, biokuras bus priimamas 2017-12-23 ir 2017-12-30 nuo 8.00 val. iki 19.00 val.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: J. Janonio g. 38, Gargždai;
  Įrenginio instaliuota galia: 2 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-12-04 iki 2017-12-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Klaipėdos energija AB, 2017-11-27 12:24:58 pranešimo atnaujinimas.
  Dėl užsitęsusio J. Janonio g. 38, Gargždai katilinės remonto, biokuro priėmimas atidedamas iki 2017.12.17.
  Remonto darbams pasibaigus anksčiau apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime atskiru pranešimu.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: J. Janonio g. 38, Gargždai;
  Įrenginio instaliuota galia: 2 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-11-27 iki 2017-12-03;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Katilas sustabdytas dėl dūmų recirkuliacinio ventiliatoriaus remonto. Biokurą priimti planuojame nuo 2017-12-04. Remontui užsitęsus apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime papildomai.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Klaipėdos energija AB;
  Susijęs įrenginys: Šilutės pl. 26, Klaipėda;
  Įrenginio instaliuota galia: 20 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-11-18 iki 2017-11-22;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Lietuvos energijos gamyba AB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 21, Elektrėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-11-14 iki 2017-11-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 10 proc.
  Papildoma informacija:
  Kuro priėmimas planuojamas nuo 2017-11-16. 100 proc.

 • Ekopartneris, UAB

  EKOPARTNERIS, UAB

  Informuojame, kad dėl atšilusio oro ir sumažėjusio šilumos poreikio, 2017 m. lapkričio 04 d. bus sustabdyta UAB "Ekopartneris" biokuro katilinė. Kuro priėmimas pagal galiojančius biokuro biržos sandorius, suderinus su kuro tiekėjais, nukeliamas į 47 metų savaitę.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-11-05 iki 2017-11-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 20 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių gedimas. Biokuro priėmimas į objektą 45 tiekimo savaitę mažinamas iki 20 %.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: RK-2, Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-10-30 iki 2017-11-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių irenginių gedimas. Biokuro priėmimas gedimo laikotarpiu - 0 %.
  Apie atnaujintą biokuro priėmimą informuosime papildomai.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-10-18 iki 2017-10-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  2017-10-18, 22:00 val. Panevėžio RK-1 nustatytas 12 MW galios vandens šildymo katilo Nr. 8 gedimas. Katilas sustabdytas ir preliminariai planuojama paleisti 2017-10-26.
  Dėl šios priežasties, tiekėjams biokuro tiekimas yra apie 30 proc. mažinamas arba perkeliamas.

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Lietuvos energijos gamyba AB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 21, Elektrėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-10-17 iki 2017-10-18;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas.
  Kuro priėmimas planuojamas nuo 2017-10-19. 50 proc.

 • BALTPOOL UAB

  VBĮ Generalinė miškų urėdija tinklapyje www.gmu.lt 2017-10-11 d. paskelbta informacija:
  Ekstremali padėtis ir Lietuvos miškuose
  Dėl liūčių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija. Nors pagrindinė ekstremalios situacijos paskelbimo priežastis yra užlieti ūkininkų laukai, tačiau neabejotina, kad neįprastai didelis kritulių kiekis sutrikdė ir VĮ miškų urėdijų veiklą dėl užmirkusių miškų bei neįvažiuojamų miško kelių. Atsižvelgdama į tai, Generalinė miškų urėdija raštu kreipėsi į VĮ miškų urėdijas, ragindama imtis priemonių, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas tais atvejais, kai jis neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, būtų atidėtas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB

  Informuojame kad W41, W42 ir W43 metų savaitėmis Panevėžio RK -1 teritorijoje, tame tarpe ir prie biokuro sandėlių, kur manevruoja biokurą atvežusios transporto priemonės, bus vykdomi asfalto dangos remonto darbai. Vykdant asfalto dangos remonto darbus bus apsunkintas transporto judėjimas.

 • Klaipėdos energija AB

  KLAIPĖDOS ENERGIJA AB

  Vadovaujantis Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017 m. spalio 10 d. Nr. AD1-2510 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017 m. spalio 9 d. Nr. AV – 2234, AB “Klaipėdos energija“ informuoja, kad šildymo sezonas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajono savivaldybėje pradedamas nuo 2017 m. spalio 11 d.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Vilniaus šilumos tinklai, AB 2017-09-29 pranešimo atnaujinimas.
  Informuojame, kad į VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius objektą biokuro priėmimas atnaujinamas nuo 2017-10-23.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-10-13 iki 2017-10-26;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Planinis biokurą naudojančių įrenginių remontas.
  Remonto darbams pasibaigus anksčiau apie atnaujintą biokuro priėmimą į objektą informuosime atskiru pranešimu.

 • Medvėkas UAB

  MEDVĖKAS UAB

  Dėl kapoklės patekimo į eismo įvykį (Įvykis registruotas policijoje) negalėsime patiekti viso kiekio skiedros pagal sutartį SUT022298
  SM3 W39 UABLitesko Pramonės g.9 , Alytus.

 • Radviliškio šiluma UAB

  RADVILIŠKIO ŠILUMA UAB

  31 savaitei teikiamas SM1 pirkimas į Linkaičių katilinę ypatingas tuo, kad ten dėl padavimo ir katilų darbo ypatumų reikalingas ypatingai geros kokybės kuras.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: RK-2, Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-07-31 iki 2017-08-04;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 100 proc.
  Papildoma informacija:
  Planinis biokurą naudojančių įrenginių remontas.
  Remonto metu biokuro priėmimas į objektą vyks nuo 2017-08-02.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB

  Vilniaus šilumos tinklai, AB 2017-07-03 pranešimo atnaujinimas.
  Informuojame, kad AB "Vilniaus šilumos tinklai" objekte RK-2 biokuro katilas suremontuotas ir biokuro priėmimas yra atnaujintas.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: RK-2, Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-07-03 iki 2017-07-05;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 20 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • Petrašiūnų katilinė, UAB

  PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ, UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Petrašiūnų katilinė, UAB;
  Susijęs įrenginys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva;
  Įrenginio instaliuota galia: 19 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-05-29 iki 2017-06-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro padavimo įrenginio Nr. 1 gedimas.
  Dėl biokuro padavimo įrenginio Nr. 1 gedimo W22-W23 tiekimo savaitėmis biokuro poreikis mažinamas 20 %.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Gamyklų g. 8, Marijampolė;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-05-26 iki 2017-05-29;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl garo katilo gedimo W22 tiekimo savaitės biokuro poreikis mažinamas 50%.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: VE-2, Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-05-26 iki 2017-06-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokurą naudojančių įrenginių planinis remontas.

  Kuro priėmimas planuojamas nuo 2017-06-07.

 • Vilniaus šilumos tinklai, AB

  VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus šilumos tinklai, AB;
  Susijęs įrenginys: RK-2, Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-04-03 iki 2017-04-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 20 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo gedimas.

 • Ignitis gamyba AB

  LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Lietuvos energijos gamyba AB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 21, Elektrėnai;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-03-22 iki 2017-03-23;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 30 proc.
  Papildoma informacija:
  Greiferinio krano planinis remontas.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB

  Informuojame, jog 2017 m. kovo 29 d. baigia galioti 2002-02-01 nuomos sutartis, pasirašyta tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB "Vilniaus energija" ir Prancūzijos bendrovės Dalkia (toliau – Nuomos sutartis), kurios pagrindu Bendrovė iki 2017 m. kovo 30 d. vykdo šilumos bei karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste, pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą licenciją. Pasibaigus Nuomos sutarčiai, Bendrovė Vilniaus mieste nebevykdys centralizuotos šilumos tiekimo veiklos. Nuo 2017 m. kovo 30 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdys licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą Vilniuje. Atitinkamai AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kaip naujas objektų (Elektrinės g. 2 bei Pramonės g. 95) valdytojas, turės savo vardu sudaryti visas kuro pirkimo-pardavimo sutartis.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2017-03-09;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:
  Patikslintas pranešimas: Vilniaus energija UAB 2017-03-02 09:27:32
  Kuro priėmimas numatomas nuo 2017.03.06 8:00.

 • Litesko UAB

  LITESKO UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Litesko UAB;
  Susijęs įrenginys: Gamyklų g. 8, Marijampolė;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2017-03-06;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 60 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro garo katilo GK-7 gedimas.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 15 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2017-03-08;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  Biokuro katilo VŠK-7 gedimas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-02-27 iki 2017-03-02;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 40 proc.
  Papildoma informacija:
  Dėl atliekamų rekonstrukcijos darbų katilinėje, vasario 27 d. bus sustabdytas vandens šildymo katilas Nr.8. Jis užkurti planuojamas kovo 2 d.
  Biokuro sumažinimas yra 40 proc.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-02-15 iki 2017-02-17;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Informuojame, kad sugedo biokuro priėmimo svarstyklės. Šiuo metu biokuro priėmimas yra negalimas.
  Dėl biokuro tiekimo atnaujinimo informuosime atskirai visus biokuro tiekėjus.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB

  Vilniaus energija UAB pranešimo 2017-02-14 10:10:36 atnaujinimas.

  Informuojame, kad UAB "Vilniaus energija" objekte RK-2, esančiame Pramonės g. 95, svarstyklės suremontuotos ir biokuro priėmimas yra atnaujintas.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Pramonės g. 95, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-02-14 iki 2017-02-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Informuojame, kad sugedo RK-2 svarstyklės. Objektas biokuro priimti negali.
  Planuojamas biokuro tiekimo atnaujinimas 2017-02-15 8:00 val.

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-02-14 iki 2017-02-15;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 70 proc.
  Papildoma informacija:
  GK-4 gedimas. 7 kalendorinės savaitės biokuro kiekis mažinamas iki 70 %.
  Informacija bus atnaujinama pagal faktines aplinkybes.

 • BALTPOOL UAB

  LITESKO UAB

  Laba diena,
  Informuojame, kad į UAB "Litesko" objektus, kuras šią savaitę (nuo 2017-02-13 iki 2017-02-19) bus priimamas visomis kalendorinėmis dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (5 k. d.), nuo 8:00 val. iki 17:00 val

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 12 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-01-30 iki 2017-02-01;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  2017-01-26, 19 val. 35 min. nustatyta. kad yra pertrūkusi vandens šildymo katilo Nr. 8 AVR-S-1200 pelenų transporterio grandinė.
  Dėl šios priežasties, katilas yra sustabdytas W05 (2017 m. sausio 30 d. - vasario 1 d.).

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2017-01-15 iki 2017-01-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 80 proc.
  Papildoma informacija:
  Bendras biokuro priėmimas per savaitę į katilinę mažinamas iki 80 proc. nuo sudarytų sandorių kiekio, t. y, iki 384 tne.

 • Vilniaus energija UAB

  Patikslintas 2016-11-30 12:32:55 pranešimas:

  UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-21 nutartis, kurios pagrindu buvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, atidarytose Bendrovės sąskaitose, areštas, dėl ko Bendrovė objektyviai negalėjo laiku įvykdyti turimų įsipareigojimų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-12-19 nutartimi buvo visiškai panaikinta.

  Atsižvelgiant į tai, kad dėl objektyvių techninių – organizacinių nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių piniginių lėšų arešto nuėmimas gali užtrukti iki kelių dienų, maloniai prašome Jūsų susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš Bendrovę, dėl kurių būtų pradėti teisminiai ir/ar priverstinio išieškojimo procesai ar kitos teisinės procedūros dėl skolos Jums priteisimo/išieškojimo, taip išvengiant nepagrįstų tiek Bendrovės, tiek ir Jūsų išlaidų bei galimų nuostolių.

  Pažymėtina, kad panaikinus Bendrovės piniginių lėšų areštą, Bendrovė nedelsiant atsiskaitys, kaip tai numatyta sudarytose sutartyse.

 • Vilniaus energija UAB

  Patikslintas 2016-11-28 pranešimas:

  UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) nori pranešti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-21 nutartimi (toliau – Nutartis) Bendrovės atžvilgiu šiuo metu yra pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - areštuotos Bendrovės piniginės virš 19,8 mln. Eur lėšos, esančios atidarytose Bendrovės sąskaitose.

  Bendrovė šį administracinio teismo sprendimą yra apskundusi teisės aktais nustatyta tvarka. Tikimasi, kad Bendrovės skundas bus išnagrinėtas artimiausių dviejų savaičių laikotarpyje. Aukščiau nurodyta reikalavimų užtikrinimo priemonė kurį laiką gali apsunkinti Bendrovei galimybę laiku atsiskaityti už tiekiamą biokurą. Tai yra, dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, Bendrovė laikinai negali disponuoti savo turimomis lėšomis, todėl artimiausiu metu laikinai gali sutrikti atsiskaitymai pagal biokuro biržoje sudaromus sandorius. Bendrovė patikina, kad visi apmokėjimai pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius bus įvykdyti nedelsiant po to kai Bendrovė pradės disponuoti savo lėšomis.

 • Vilniaus energija UAB

  UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) nori pranešti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismo 2016-11-21 nutartimi (toliau – Nutartis) Bendrovės atžvilgiu šiuo metu yra pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - areštuotos Bendrovės piniginės virš 19,8 mln. Eur lėšos, esančios atidarytose Bendrovės sąskaitose.
  Ši reikalavimų užtikrinimo priemonė kurį laiką gali apsunkinti Bendrovei galimybę laiku atsiskaityti už tiekiamą biokurą. Tai yra, dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, Bendrovė laikinai negali disponuoti savo turimomis lėšomis, todėl artimiausiu metu laikinai gali sutrikti atsiskaitymai pagal biokuro biržoje sudaromus sandorius. Bendrovė patikina, kad visi apmokėjimai pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius bus įvykdyti iš kart po to kai Bendrovė pradės disponuoti savo lėšomis.

 • Panevėžio energija AB

  AB Panevėžio energija Pušaloto g. 191, Panevėžys Panevėžio RK-1 biokuro priėmimo aikštelėje nuo 2016 m. lapkričio 2 d. pradedama šilumos trasos į kondensacinį ekonomaizerį statyba.
  Dėl šios priežasties bus apsunkintas transporto judėjimas, ir vienu metu įvažiuoti į biokuro sandėlį, biokuro iškrovimui galės tik 2 biokurą atvežusios transporto priemonės.
  Preliminari darbų pabaiga - 2016 m. lapkričio 20 d.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: ĮRENGINIŲ GEDIMAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: įrenginių gedimas;
  Įvykio trukmė: nuo 2016-10-21 iki 2016-10-21;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2016-10-19 iki 2016-10-19;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  2016 m. spalio 19 d., dėl planuojamų atlikti įpjovimų į termofikacinius miesto tinklus, bus pilnai sustabdyta katilinė, tame tarpe ir vandens šildymo katilas Nr. 8.
  Biokuras 2016 m. spalio 19 dieną nebus priimamas.

 • Panevėžio energija AB

  PANEVĖŽIO ENERGIJA AB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Panevėžio energija AB;
  Susijęs įrenginys: Pušaloto g. 191, Panevėžys;
  Įrenginio instaliuota galia: 16 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2016-10-17 iki 2016-10-20;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 50 proc.
  Papildoma informacija:

 • Vilniaus energija UAB

  VILNIAUS ENERGIJA UAB: PLANINIS REMONTAS

  Įmonė: Vilniaus energija UAB;
  Susijęs įrenginys: Elektrinės g. 2, Vilnius;
  Įrenginio instaliuota galia: 60 MW.

  Įvykis: planinis remontas;
  Įvykio trukmė: nuo 2016-10-10 iki 2016-10-16;
  Įvykio laikotarpiu biokuro priėmimas pagal galiojančius sandorius į nurodytą įrenginį bus vykdomas tokia apimtimi: 0 proc.
  Papildoma informacija:
  Planinis biokurą naudojančių įrenginių remontas

 • BALTPOOL UAB

  Nuo 2016-07-01 keičiasi šie BALTPOOL biržos dokumentai:
  - Energijos išteklių biržos reglamentas;
  - Prekybos biokuro produktais sąlygos;
  - Biokuro tiekimo tipinės sąlygos.
  Su aktualiomis dokumentų redakcijomis galite susipažinti čia: http://www.baltpool.lt/lt/dokumentai/.

 • BALTPOOL UAB

  Gerbiamieji klientai,
  Informuojame, kad dėl vykdomų BALTPOOL biokuro biržos prekybos sistemos atnaujinimo darbų, elektroninė prekybos sistema bus neprieinama nuo 2016 m. birželio 23 d. 13.00 val. iki 2016 m. birželio 27 d. 10.00 val.

 • BALTPOOL UAB

  Informuojame, kad biržos elektroninėje prekybos sistemoje (toliau – EPS) pradeda veikti reikšmingos informacijos skelbimo įrankis. Šio įrankio pagalba biržos dalyviai galės operatyviai informuoti Operatorių ir kitus rinkos dalyvius apie įvykusius ar planuojamus svarbius įvykius, kurie gali turėti įtakos biokuro vartojimui (pvz., įrenginių gedimai, planiniai remontai ir kt.). Visa dalyvių pateikta reikšminga informacija bus skelbiama viešai biržos EPS.

  Tikimės, kad šis įrankis palengvins informacijos keitimosi tarp biržos dalyvių procedūrą bei užtikrins, kad biržos dalyviai turėtų vienodą informaciją apie reikšmingus įvykius rinkoje ir padės rinkos dalyviams priimti informuotus sprendimus dėl prekybos energijos ištekliais.

  Primename, kad energijos išteklių biržos dalyviai, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-12-17 nutarimu Nr. 03-744 patvirtintų Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių (toliau – Priežiūros taisyklės) nuostatomis, privalo viešai skelbti reikšmingą informaciją. Priežiūros taisyklės nustato, kad tokia informacija, be viso kito, apima informaciją apie konkretaus dalyvio planinius įrenginių remontus, neplaninius įrenginių gedimus, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri gali turėti įtakos energijos išteklių paklausai ir (ar) pasiūlai.

  Instrukciją kaip paskelbti reikšmingą informaciją rasite www.baltpool.lt skiltyje "Atmintinės"