Handel

Litauen

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
toe
Senaste pris,
Eur/toe
PrisförändringAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Träflis
W SM1 66 116.55 +3.69 % 90 130.00 0.00 0
W SM1W 42 94.14 -2.51 % 12 110.00 0.00 0
W SM2 1 218 103.33 -1.83 % 462 105.73 133.73 456
W SM3 816 88.38 -3.43 % 30 80.00 80.00 30
M09 SM2 840 99.86 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M10 SM2 0 - 0.00 % 270 110.00 150.00 270
Q01 SM1 360 117.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q01 SM2 2 160 117.00 0.00 % 360 130.00 0.00 0
Q04 SM2 3 960 117.00 0.00 % 2 448 124.50 0.00 0
Q04 SM3 0 - 0.00 % 504 110.00 0.00 0
H02 SM2 576 128.00 0.00 % 8 784 120.00 0.00 0
H02 SM3 0 - 0.00 % 288 120.00 0.00 0
Träpellets
W MG1 10 250.00 0.00 % 40 262.50 0.00 0
W MG2 10 219.00 -6.16 % 0 0.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 0 - 0.00 % 24 78.00 78.00 24

Lettland

Sista auktionen Nästa auktion
Köp Försäljning
Period Produkt Orderbelopp,
toe
Senaste pris,
Eur/toe
PrisförändringAmount,
toe
Average price,
Eur/toe
Average price,
Eur/toe
Amount,
toe
Träflis
W SM2 0 - 0.00 % 60 120.00 0.00 0