Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 33 530 10.95 0.00 % 1 400 7.95 0.00 0
M06-2021 Trociny 45 640 10.21 0.00 % 24 920 9.25 0.00 0
M07-2021 Trociny 4 900 10.24 0.00 % 4 900 8.83 0.00 0
Q03-2021 Trociny 0 - 0.00 % 23 520 9.13 0.00 0
Q04-2021 Trociny 26 950 13.28 0.00 % 18 480 10.20 0.00 0
WIN-2021 Trociny 8 400 13.50 0.00 % 194 880 11.35 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 290 21.08 -0.00 % 40 18.00 0.00 0
Torf opałowy
SPOT Torf opałowy 70 11.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 700 10.90 0.00 % 0 0.00 0.00 0