Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM1 2 660 10.69 +0.14 % 0 0.00 0.00 0
W SM1W 2 730 10.54 +1.66 % 0 0.00 0.00 0
W SM2 32 410 10.01 +0.80 % 3 500 11.29 13.13 3 150
W SM3 8 400 8.55 -0.66 % 0 0.00 0.00 0
M11 SM1 280 9.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M11 SM2 4 760 10.66 0.00 % 0 0.00 0.00 0
M12 SM2 5 250 11.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q01 SM2 6 720 10.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Granulat drzewny
W MG1 700 25.44 0.00 % 210 25.75 22.50 110
W MG2 290 20.96 +3.53 % 300 22.00 0.00 0
Lignin and biomass mix
W LBM 350 6.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM1W 0 - 0.00 % 350 11.00 0.00 0
W SM2 0 - 0.00 % 350 11.50 0.00 0
W SM3 0 - 0.00 % 350 10.40 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
W SM3 350 12.70 +0.79 % 1 400 12.70 13.00 1 400