Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 54 320 16.19 0.00 % 4 970 18.06 21.00 210
M10-2021 Trociny 21 000 16.84 0.00 % 30 240 16.95 0.00 0
M11-2021 Trociny 31 640 17.42 0.00 % 10 080 16.90 0.00 0
Q04-2021 Trociny 46 970 16.10 0.00 % 72 380 17.84 16.20 23 100
Q01-2022 Trociny 4 550 22.00 0.00 % 75 530 17.83 0.00 0
WIN-2021 Trociny 0 - 0.00 % 147 840 16.80 22.00 50 400
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 670 25.60 0.00 % 0 0.00 0.00 0
WIN-2021 Granulat drzewny 0 - 0.00 % 240 25.00 0.00 0

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
M11-2021 Trociny 0 - 0.00 % 4 200 15.50 0.00 0

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Recycled wood
SPOT Recycled wood 700 11.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0