Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 45 150 42.49 +5.48 % 19 670 41.10 50.00 700
M09-2022 Trociny 89 250 51.58 +15.12 % 42 700 40.62 0.00 0
M10-2022 Trociny 5 880 42.19 -13.30 % 16 520 42.00 0.00 0
Q04-2022 Trociny 72 380 48.21 -10.70 % 79 310 46.00 1.00 3 850
Q01-2023 Trociny 13 650 50.90 -11.59 % 87 360 50.75 0.00 0
WIN-2022 Trociny 25 200 53.80 +3.18 % 63 840 45.40 0.00 0
Granulat drzewny
SPOT Granulat drzewny 850 102.90 +9.81 % 510 96.50 125.00 510

Łotwa

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 2 450 44.64 -5.29 % 8 050 44.33 47.40 4 900
M09-2022 Trociny 0 - 0.00 % 33 250 46.00 26.86 31 500

Estonia

Najpóźniejsza aukcja Inna aukcja
Kupna Sprzedaży
Okres Produkt Orders amount,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyAmount,
MWh
Average price,
Eur/MWh
Average price,
Eur/MWh
Amount,
MWh
Trociny
SPOT Trociny 1 400 29.00 +3.45 % 0 0.00 0.00 0